Dronepilot Stian Berger på jobb under inspeksjon av kraftlinjer på Sunnmøre.
Foto: Airlift Solutions

Droner skal inspisere 10 000 mastepunkter på Sunnmøre

Airlift Solutions utfører omfattende kraftlinjeinspeksjoner på Sunnmøre med bruk av både droner og helikopter. Selskapet har også utviklet en egen programvare for håndtering av datafangsten.
Jan Frantzen

Det var i november Airlift Solutions signerte en flerårig kontrakt med Mørenett på inspeksjon av 10 000 mastepunkter langs strømnettet på Sunnmøre.

– Kontrakten innebærer både linjeinspeksjon og toppbefaring. Linjeinspeksjonen blir foretatt årlig med helikopter, mens toppbefaring er en detaljert inspeksjon som gjøres hvert tiende år med drone. Cirka ti prosent av linjenettet blir toppbefart hvert år, forteller daglig leder Børre Eimhjellen i Airlift Solutions.

Han legger til at verdien på kontrakten er cirka 500 000 – 800 000 kroner i året.

Linjeinspeksjonen blir foretatt årlig, hovedsakelig med helikopter Her er det Stian Berger som tar bilder under en inspeksjon.

Rask og effektiv løsning

Airlift Solutions har egne folk med høyspentkompetanse som analyserer bildene fra inspeksjonene. Selskapet har også utviklet en egen programvare for håndtering av datafangsten.

– Alle bildene importeres til en spesialdesignet programvare for vurdering av tilstanden på kraftlinjene. Denne programvaren kan også brukes på andre områder, for eksempel bygningsinspeksjon, bro-inspeksjon, eller innenfor olje og gass, hvor man skal se utvikling over tid. Hvert enkelt bilde har en georeferanse, som brukes til å ta bilder fra nøyaktig samme sted hver gang. Når man finner en feil i et område, vil programvaren finne tidligere bilder som er tatt samme sted, og fagpersonen vil da lett kunne dere vurdere hvordan tilstanden var for et par år siden.

Børre Elmhjellen i Airlift Solutions.

Airlift Solutions bruker altså ikke kunstig intelligens, men programvaren er tilrettelagt for å implementere dette når algoritmene er gode nok.

– Foreløpig har vi hatt fokus på at mennesker skal kunne jobbe raskt og effektivt, og få oversikt over den historiske utviklingen. Strukturert historisk informasjon er helt avgjørende i en tilstandsvurdering. Mange jobber med kunstig intelligens, men vi har valgt å bruke mennesker enn så lenge. Når kunstig intelligens er klar til bruk, så kan det det implementeres i vår programvare. Vi bare venter på at disse systemene er klare.

Slik er prosessen

Stian Berger er operativ leder og dronepilot i Airlift Solutions. Han forteller at selv om selskapet i utgangspunktet utfører toppbefaring med drone og linjebefaring med helikopter, må lokasjonen også tas i betraktning.

Stian Berger I Airlift Solutions.

– Nettselskapet sender ut informasjon til alle sine kunder i forkant av inspeksjonen, slik at de har mulighet til å komme tilbake med opplysninger, for eksempel om dyr som beiter. Da merker vi de områdene i våre kartsystemer, og bruker droner for å skjerme dyrene. I tillegg må vi bruke både hode og øyne når vi er ute og flyr helikopter. Ser vi beitedyr, flyr vi utenom. I tett befolkede områder bruker vi også drone, mens noen av linjestrekningene går over fjell, hvor droner ikke er egnet på grunn av tekniske begrensninger, sier Berger.

Han forklarer prosessen med droneassistert toppbefaring slik:

  • Etter kontrakt er inngått får vi oversendt kartskisser som viser alle punktene som skal befares, med objektnummer og georeferanse på hver eneste mast. Dette blir sendt inn i vårt navigasjonssystem.
  • Under en toppbefaring sirkler vi rundt masten og tar generelt sett fem bilder: ett ovenfra og ett 45 grader inn fra hver side rundt.
  • Når vi er ferdig skal bildene til analyse. Vår metode er at vi har en ansatt med høyspentkompetanse som analyserer bildene i etterkant. Vi har fått utdelt et sett med feiltyper som vi skal forholde oss til, det kan være hakkespetthull, manglende topphetter, løse barduner og andre ting. Dette blir gjennomgått i vår programvare, og merket av med eventuelle feil. Bildene blir knyttet opp mot de respektive objektnumrene (mast-ID).
  • Vi leverer to typer rapporter til kunden: en kartoversikt med bilder, hvor man kan filtrere etter feiltype og feilgrad, og en Excel-fil med objektnumre, georeferanser og annen informasjon som nettselskapene skal kunne mate inn i sine vedlikeholdssystem.

Slik ser det ut i programvaren. Det gis informasjon om feiltype og alvorlighetsgrad for en gitt mast. Vi ser også en kartoversikt over mastene i terrenget.

Når det gjelder bildekvalitet, opereres det etter en bransjestandard. Dronene som brukes er av typen DJI Matrice 210 RTK.

Mange fordeler

Jan Kenneth Thorvik er planingeniør i Mørenett AS og forteller at de 10 000 mastepunktene er over et område på cirka 1200 kilometer. Thorvik sier det er mange fordeler med bruk av droner.

Jan Kenneth Thorvik er planingeniør i Mørenett AS.

– Det tar litt lenger tid, men det er bedre sikkerhet, mindre støy, færre forstyrrelser for dyrelivet og lavere pris. Dessuten er det miljøvennlig, forklarer Thorvik, som selv ikke har sett noen resultater av Airlift Solutions-inspeksjonene foreløpig.

– Per i dag blir det manuelle analyser av bilder, fremtiden er nok at man lærer opp programvaren til å forstå hvordan en frisk komponent ser ut og sammenligne det med eventuelle feil. Jeg ser for meg at vi har kunstig intelligens og autonome droner i bruk innen ti år.

Planingeniøren  konstaterer at det er viktig for Mørenett å henge med i den teknologiske utviklingen.

– Vi ser at dette er fremtiden, og det har vært bred enighet om dette prosjektet hos oss. Vi hadde egentlig ute et anbud på helikopterbefaring, da vi fikk dette tilbudet presentert fra Airlift Solutions. Det var veldig spennende med en kombinasjon av helikopter og droner, og alle her var enige om at det var et godt konsept. Når prisen i tillegg prisen er lavere enn med helikopter, så gikk vi for det. Nå blir det spennende å se hva resultatet blir. Kanskje det blir litt prøving og feiling det første året mens man skaffer seg erfaringer, men på sikt tror jeg det blir veldig bra.

Løfter blikket

Airlift Solutions bruker DJIs Matrice 210 RTK til sine inspeksjoner med drone.

Børre Eimhjellen sier kontrakten bidrar til at Airlift Solutions har en stabil og forutsigbar omsetning i bunn, slik at de kan løfte blikket også mot andre bransjer. Selskapet har også inngått en kontrakt med Sogn og Fjordane Energi om inspeksjon med drone av cirka 1000 mastepunkter årlig.

– Kraftbransjen er melk og brød for oss, den daglige driften. Dert er ikke noe vi blir rik på, men det gir kostnadsdekning. Vi har kunnskap og ressurser til å ta i bruk dette i flere bransjer, for eksempel olje og gass. Vi har gjort en god del der allerede, både nasjonalt og internasjonalt, sier han.