Droner testes i potetåkeren

Erik Løvmos plantehelsekart får endelig mer oppmerksomhet.
Tekst: Jan Frantzen Foto: Anders Martinsen, Potatogoodness

– Dronebilder kan gi mye mer info om åkeren enn tidligere. Det blir en del av utviklingen fremover, sier Siri Abrahamsen, rådgiver i Norsk landbruksrådgivning Viken.

Norsk landbruksrådgivning er involvert i et nitratprosjekt som handler om å finne ut hvordan man skal gjødsle de ulike potetsortene i åkeren, for å oppnå best mulig resultat.

– Vi måler nitratkonsentrasjonen i bladene for å nne ut om den er optimal eller ikke. Vi ønsker å være sikre at vi tre er på riktig gjødsling av potetene, at det ikke er for mye eller for lite nitrogen. Det er fjerde året år dette prosjektet foregår, og det er ere muligheter tilgjengelige nå, blant annet droner. Vi vil trekke inn det og se om det kan gi oss bedre resultater, sier Abrahamsen.

– Vi har forventninger om at det kan gi en jevnere kvalitet på potetene, at man kan bruke dette til å treffe bedre på riktig gjødsling, sier hun.

Her kommer Erik Løvmo, som Dronemagasinet har skrevet om tidligere, inn i bildet.

Erik Løvmo

Erik Løvmo lager såkalte plantehelsekart, som er en disposisjon over hvilke planter i åkeren som har god og dårlig helse. Han flyr over en gitt åker med sin eBee-drone og gjør en optisk klorofyllmåling. Bildene hans vil vise hvordan man kan utnytte avlingspotensialet bedre, og få en bedre og mer effektiv produksjon.

Norsk landbruksrådgivning vil nå teste ut disse plantehelsekartene i forbindelse med nitratprosjektet. Løvmo har dermed fått en god mulighet til å vise frem tjenesten sin.

– Det har løsnet litt nå, og det å få med Norsk landbruksrådgivning på nasjonale prosjekter, er veldig moro. Men de er ikke så opptatt av selve dronene, det er resultatene, bildene, som er interessante for dem, sier han.

Løvmo forteller at han har flere prosjekter som i startfasen. Mange er i ferd med å få øynene opp for droner i landbruket.

– Det går bare en vei nå, og det er oppover, slår Løvmo fast.