Teknisk sjef Kim André Marthinsen i Orbiton har fyrt opp en drone i forbindelse med et oppdrag.
Foto: Orbiton

Droner til inspeksjon: – Bedre data, raskere prosess

Stadig flere offentlige aktører ser verdien i droner til inspeksjon, men det er fortsatt er et enormt potensial som ikke er hentet ut, mener Tomas Moss i inspeksjonsselskapet Orbiton.
UAS Norway

I 2015 kollapset Skjeggestadbroa i Holmestrand kommune etter et leirras i området. Undersøkelsene av denne hendelsen endte opp med å bli et gjennombrudd for både dronebransjen og for inspeksjonsselskapet Orbiton.

– De statlige organene var interessert i så mye og så god data som mulig, og som en del av innsatsteamet fikk vi demonstrert for Vegvesenet, NVE, og Veidirektoratet at droneteknologien var moden og klar til å brukes, forteller Tomas Moss, ansvarlig leder og gründer i Orbiton.

Orbiton driver med autonom datafangst og inspeksjonstjenester for industri og infrastruktur, og droner er et viktig verktøy i deres arbeid.

– Responsen fra brodirektøren den gangen var at dette var uvurderlig informasjon, som ikke kunne blitt hentet på noen annen måte. Området var sperret, og det var begrenset hvor mye data man kunne hente ut. Vi kunne levere høyoppløselige bilder og video fra dronen til en krisestab i Oslo, for å gi dem oversikt over situasjonen. Det ble utslagsgivende i håndteringen av ulykken, forteller Moss.

Bedre og mer detaljert data

Kim André Marthinsen i Orbiton i aksjon under en jobb i Oslo.

Fem år er gått siden dette gjennombruddet, men fortsatt er det mange i det offentlige som ikke har sett mulighetene med droner.

– Det er bedre i dag, men det er fortsatt et enormt potensial som ikke er hentet ut, sier Moss, og nevner Statnett som et foregangseksempel på en statlig aktør som har mye kompetanse på området.

– Hva er gevinsten på å bruke droner til inspeksjon?

– Generelt blir dataen bedre og mer detaljert, og prosessen blir raskere og tryggere. Hvis vi skal bruke broinspeksjon som eksempel, så slipper man å sperre trafikken og man kan utføre inspeksjonen i dagslys. I tillegg får man en kombinasjon av nærbilder og oversiktsbilder, som er vanskelig å få ellers. Det er veldig verdifullt, sier Moss.

Når Orbiton henter data med droner, er det opp til kunden hvilket sluttprodukt de ønsker.

– Noen kunder ønsker rådata for å prosessere selv, andre vil ha ferdige tilstandsrapporter. Når vi jobber med broinspeksjon for Statens vegvesen, jobber vi  tverrfaglig sammen med broingeniører. Det samme gjør vi med geologer, blant annet i forbindelse med ras, forteller Moss.

Teknologien er klar

Moss sier han er overrasket over manglende etterspørsel etter droneteknologi i industrien.

Ansvarlig leder og gründer i Orbiton, Tomas Moss.

– Det gjelder innen både olje og gass-, vind- og tungindustri. Og når det blir brukt, så er det i stor grad i forbindelse med testing. Men denne teknologien er klar for å implementeres nå. Droner burde være en del av alle store bygge- og industriprosjekter i tidlig stadium, sier Moss, og påpeker at det også er viktig å kunne håndtere datafangsten.

– Selv en del av bedriftene som bruker droner, mangler et internt system til å håndtere dataen. Man får god inspeksjonsdata, men den blir ikke brukt godt nok. Et godt produkt forutsetter informasjon som kan brukes til noe. Det krever integrering, og der er det ofte en jobb å gjøre, sier Moss, som vil være til stede under Bedre fly(t)-konferansen i Kristiansand i mars.

Se program og kjøp billett

– Jeg gleder meg til konferansen, og jeg gleder meg til å se teknologien i større skala fremover. Det blir bra for alle parter, sier han.