Dronepilot fra Nordic Unmanned i aksjon under testprosjektet på Hommersåk i Sandnes kommune.
Foto: Jon Moe

Droner til oppmåling: Kartverket i stort testprosjekt

Hyppigere, billigere og mer miljøvennlige oppmålinger er ambisjonen når Kartverket og Sandnes kommune går sammen om et stort droneprosjekt sammen med Nordic Unmanned.
UAS Norway

Private aktører har i lang tid brukt droner og dronedata i forbindelse med kartlegging og oppmåling. Nå er det offentlige også i ferd med å få øynene opp for dette. Det illustreres ved et stort samarbeidsprosjekt som pågår i Sandnes i disse dager.

Prosjektet går ut på å vurdere om kartlegging av bygninger og landskap fra luftrommet kan gjøres mer effektivt med droner enn med fly. Store mengder av denne type data blir regelmessig samlet inn og gjort tilgjengelig i kommunenes kartdatabaser, samt på Kartverkets nettside hoydedata.no.

– Ved å montere lasermålere på droner håper vi at kartverket kan oppdateres langt hyppigere, mer miljøvennlig og kanskje også med en annen prislapp enn ved bruk av fly. Dette kan i så fall bety en liten revolusjon for bruken av droner i kartarbeid, sier geodata-ingeniør Ole Grammeltvedt i Sandnes kommune.

Bedre fly(t) – droner i offentlig sektor: Se program og kjøp billett

Slik ser det ut for piloten mens dronen er i arbeid. Foto: Jon Moe

Samler punktskydata

Et område på Hommersåk i Sandnes kommune er valgt ut som testlokasjon i prosjektet som vil pågå over et halvt år. Nordic Unmanned vil da levere punktskydata som er samlet inn med en laserskanner montert på deres egenproduserte Staaker-drone.

Ole Benjamin Wike, Product Line Manager i Nordic Unmanned.

– Vi samler inn ti kvadratkilometer med laserdata, i henhold til Kartverkets prosedyrer. Deretter skal Sandnes kommune kontrollmåle dette og sammenligne med målinger som ble gjort fra fly i 2018 og vurdere om vår innsamling holder kravene som er satt, forteller Ole Benjamin Wike i Nordic Unmanned. Og han er ikke i tvil om utfallet.

– Vi mener kvaliteten er like bra på vår data. Det er basert på det vi har levert til private aktører tidligere, sier han.

Effektivt på mindre områder

Wike forklarer at droner ikke kan konkurrere med fly på større arealdekning, men vil kunne være mer effektiv på små og mellomstore områder.

– I hver enkelt kommune finnes det byggefelt og utviklingsprosjekter som er i endring, men denne informasjonen blir sjeldent oppdatert. Kartverket ønsker at høydedataen skal oppdateres oftere, og da er spørsmålet om dette kan gjøres med droner. Hvis Kartverket gir grønt lys, og sier at våre data er tilfredsstillende, så åpner det opp for at kommuner fra hele Norge, og også

Geodata-ingeniør Ole Grammeltvedt i Sandnes kommune.

andre aktører, kan bestille den samme tjenesten, sier Wike.

Prosjektet blir finansiert av det nasjonale samarbeidsforumet Geovekst, og geodata-ingeniør Grammeltvedt i Sandnes kommune tror resultatet kan vise seg å bli verdifullt.

– Dronemålingene kan gi oss svært nøyaktige data. Når dataene i kartverket vårt også er ferskere blir det for eksempel langt enklere å oppdage byggeaktivitet som ikke er meldt inn til kommunen, sier han.