Sjefsforsker Kjetil Skaugset i Statoil under sin presentasjon på innovasjonsworkshop`n
Foto:Ørn Borgen

– Droner blir viktigere offshore

- Droner vil spille en større rolle offshore etter hvert som industrien modnes, sier sjefsforsker Kjetil Skaugset i Statoil.
Arne Roger Janse

I sitt foredrag under Innovasjonsworkshopen i Statoils kontor på Fornebu, la Skaugset vekt på at droner blant annet kan redusere kostnader, forenkle og trygge arbeidsoperasjoner og forbedre kvaliteten på inspeksjoner.

– Droner kan brukes på steder der man helst vil slippe å plassere et menneske, eller på  steder der man må stenge ned produksjonen for å slippe mennesker til, sier Skaugset.

Statoil jobber allerede med ubemannede plattformer, fjernstyrt fra land. Skaugset ser for seg at droneteknologi kan spille en rolle i et slikt system.

– Bruk av droner kan bidra til å senke kostnadsnivået, noe som er nødvendig for å realisere de mange småfunnene av olje og gassforekomster som ligger i porteføljen vår, sier Skaugset.

Han understreker at sikkerhetsnivået og stabiliteten til dronene må være høyt for å kunne tjenestegjøre offshore.

– Vi må vite at vi opererer trygt. Vi trenger en industriell løsning som fungerer og som er til å stole på, sier Skaugset.

Han la til at Statoil også bygger ut større offshore vindparker som kan gjøre bruk av droner til inspeksjonsoppgaver.