Line Stensby Bogan i seksjonen for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet under SID-konferansen 14. oktober 2020.

Droneregelverket: Åpen kategori: I hvilken underkategori havner du?

Det opereres med tre underkategorier i åpen kategori. Hvor du havner avhenger blant annet av dronens vekt.
Jan Frantzen

Åpen kategori i det nye regelverket er for de som flyr VLOS – innenfor synsrekkevidde, maksimalt 120 meter over bakken og kun anvender droner som er under 25 kilo.

Det er tre underkategorier i åpen kategori (A1, A2, A3), og det er størrelsen på dronen du opererer og hvor nær mennesker du skal fly er som avgjør hvilken underkategori du havner i. Det forklarer Line Stensby Bogan i Luftfartstilsynet til Dronemagasinet i etterkant av SID-konferansen 14. oktober.

Les flere saker om det nye droneregelverket. 

Hvordan finner man ut hvilken underkategori man havner i?

– Det letteste er å prøve den interaktive veilederen på Luftfartstilsynets nettsider. Den hjelper deg, stiller deg noen spørsmål og gir deg svar på hvor du havner, sier hun.

Hva er det som avgjør dette?

Slik ser Luftfartstilsynets oversikt over kategori A1 ut. (Skjermbilde fra SID-konferansen 2020)

– Det avhenger av hva du gjør og hva slags drone du har. Veldig mange vil havne i A3, spesielt de som driver med drone som hobbyvirksomhet. Hvis man for eksempel ønsker seg nærflyvning, vil man havne i A2 med C-merket drone. A3 er den kategorien som favner flest, der kan man fly droner opp til 25 kilo. Så lenge du holder deg på god avstand fra næringsområder og boligområder, kan du fly ganske fritt i A3.

Og hvordan forholder man seg til mennesker?

– I utgangspunktet skal man finne et område hvor det ikke er mennesker. Hvis det kommer noen inn i området, må du holde minst 30 meter avstand. En-til-en-regelen gjelder også her.

Det betyr at hvis man flyr 30 meter fra objektet, så skal man ikke holde mer høyde enn 30 meter?

– Ja. Den regelen er ny, men mange har praktisert den allerede. Jo høyere du er, jo større nedslagsfelt får du.

Dette med C-merking virker litt komplisert. Hvordan kan du oppsummere det?

Oversikt over C-merkingen som nå kommer på nye droner. (Skjermbilde fra SID-konferansen 2020)

– Produsentene skal sørge for at dronene de lager oppfyller sertifiseringskravene. Det regelverket har trått i kraft allerede, og produsentene kan nå merke nye droner med C0, C1,C2, C3 eller C4. Dette må man se på når man kjøper seg en drone. Hva er den merket med og hvor kan du bruke den? I klassifiseringen ligger det noen krav om at man ikke kan fly 120 meter over bakken. Dette skal altså ivaretas av produsenten og det vil være markedskontroll på det.

Hva med oss som har kjøpt drone før de begynte med denne sertifiseringen?

– Da kan de fleste operere i A3 på ubestemt tid. Man kan også bruke en ikke-merket drone i kategori A2 i en overgangsperiode, så lenge den veier mindre enn to kilo, eller A1 hvis den veier mindre enn 500 gram. Det kan kanskje være en utfordring å finne ut hva kan man gjøre med den gamle dronen sin, og dette kan man også bruke den interaktive veilederen til, sier Stensby Bogan.

Luftfartstilsynet opererer med følgende oversikt over underkategoriene:

Åpen kategori A1 innebærer

 • C0- eller C1-merking av dronen
 • Ingen eller lav risiko overfor andre
 • Å fly over tredjepart er lov (ikke en gruppe personer) med C0
 • Overflygning er ikke lovlig med C1

Åpen kategori A2 innebærer

 • C2-merking av dronen
 • Sikkerhetsavstander til tredjepart
 • 30 meter horisontal avstand med C2
 • 5 meter horisontal avstand er lov når farten er under 3m/s

Åpen kategori A3 innebærer

 • C3- og C4-merking
 • Tredjepart skal ikke være i nærheten av flygningen
 • Må holde en avstand på 150 meter horisontalt til bolig-, industri-, nærings-, og rekreasjonsområder
 • Droner opp til 25 kg kan brukes innenfor denne kategorien, også selvbygde og droner uten merking («legacy- droner).

Fakta

Nytt droneregelverk

 • EU har vedtatt et nytt regelverk for droner
 • Regelverket trer i kraft i Norge 1. januar 2021, og innebærer endringer for de fleste norske droneoperatører
 • Les om de ulike regelendringene på Dronemagasinets nettsider