Line Stensby Bogan, flyoperativ leder i Luftfartstilsynet under SID-konferansen.
Foto:skjermbilde SID

Dronereglene: Slik skaffer du deg tillatelse til å fly i «spesifikk kategori»

Line Stensby Bogan i Luftfartstilsynet gjennomgår disse tre hovedvarianter i dronekategorien spesifikk: STS, tillatelse til operasjoner og LUC, samt søknadsprosessen. 
Sigve Losnegård

DRONEMAGASINET følger SID (Sikker integrering av droner) som arrangeres 14. oktober 2020 i regi av Luftartstilsynet. Gjennom en serie med artikler setter vi fokus på det nye felleseuropeiske droneregelverket som trår i kraft 1. januar 2021. 

Hva er «spesifikk?

Luftfartstilsynet: «Droneoperasjoner med høyere risiko som faller utenfor åpen kategori. Innebærer operasjonen flyging over folkemengder med større droner eller transport av personer eller farlig gods, må den inn under sertifisert kategori». Dette gjelder også generelt alle droner over 25 kg. Line Bogan forklarer:

-Spesifikk kategori er generelt operasjon med litt høyere risiko, det vil si operasjoner som ikke kan gjennomføres i åpen kategori i noen av underkategoriene A1, A2 eller A3. Og det gjelder også droner som er tyngre enn 25 kilo. Alle tillatelser, deklarasjoner og godkjenninger som gis i spesifikk kategori baserer seg på risikoanalysemetoden SORA, «Specific Operations Risk Assessment», sier Line Stensby Bogan, og fortsetter:

-SORA er altså fundamentet i hele spesifikk kategori og det er det man vurderer risikoen ut ifra. Denne metodikken gir deg krav til tiltak basert på risikoen i operasjonen din. Så du gjennomfører en SORA, vil du alltid kunne komme fram til hva som er risikoen i operasjonen din, og hva du må gjøre for å «mitigere» dem eller ha tiltak eller risikoreduserende tiltak for å gjøre operasjonen din tryggere. Detaljene i hele SORA-prosessen tar Hans Petter Heimro opp i sin presentasjon, sier Line Stensby Bogan.

-Det finnes noe som heter PDRA, «Pre-Defined Risk Assessment», og det er en allerede utført risikoanalyse som man kan ta utgangspunkt i når man skal søke om tillatelse. Jeg kommer litt tilbake til det senere presentasjonen hvordan man kan bruke PDRA.

-Det er altså 3 muligheter for å bli operatør i spesifikk kategori: Du kan deklarere til standard-scenario, STS, du kan søke om en tillatelse, eller du kan få godkjenning som LUC, «Light UAS Operator Certificate».  I denne presentasjonen kommer jeg til å gå gjennom prosessen som gjør at man kan fly i spesifikk.

-Du kan enten basere en søknad på en PDRA eller en SORA, få en godkjenning, og deretter fly. Eller så kan man deklarere etter et standardscenario, STS, og deretter begynne å fly, eller så må man gjennom en litt mer omstendelig søknadsprosess for å få et LUC-sertifikat og deretter begynne å fly.

– Hva er standard-scenario, og hvordan kan man deklarere? Dette treffer nok litt mindre  organisasjoner, og typisk også opp organisasjoner med færre operasjonstyper. Det er fordi at når du deklarerer til et standardscenario, beskriver den ganske nøyaktig en operasjonstype. Det er ganske forhåndsdefinert hva du kan gjøre og det er også forhåndsdefinert hva slags drone du kan bruke.

Denne forhåndsdefinisjonen baserer seg jo da på risikoanalysen i SORA. I den er operasjonen detaljert beskrevet, altså er det en definert operasjon og det er altså definerte tiltak som du må oppfylle. Det vil si at når du deklarerer, så sier du at du skal følge akkurat denne operasjonsbeskrivelsen når de risikoreduserende tiltakene jeg iverksetter, er i henhold til beskrivelsen i standardscenarioet.