Droneseminar – tirsdag 1. mars

01.mar. 08.30 - 16.00
Seminar for å styrke samarbeid
Reportasje: Anders Martinsen

Link for påmelding: klikk her!

Initiativtaker og primus-motor for arrangementet Øyvind Isdahl-Eng sier følgende om seminaret:

– Hvorfor tar du initiativ til OFUL?
Jeg har sett et økende behov for en arena der RPAS-operatører og den øvrige delen av luftfarten kan møtes på en felles arena. RPAS-bransjen er på sin side fortsatt en ung, kreativ og utålmodig «rebell» som trenger en modningsprosess. På den andre siden sitter den konservative delen av luftfarten med lang erfaring i sikkerhetsarbeid og risikovurderinger, for at ikke liv skal gå tapt. Min erfaring er at den etablerte delen av luftfarten i praksis vet svært lite om hva en RPAS er og hvordan den benyttes, men er likevel en svært viktig premissgiver for RPAS-operatørenes virksomhet. Uten et konstruktivt samarbeid, vil dette være svært begrensende for mange oppdrag. Det er mange innen den etablerte delen av luftfarten som fortsatt tror at RPAS er lek for voksne gutter og ser dette som et «uromoment» og et potensielt sikkerhetsproblem. De på sin side må ta innover seg at vi faktisk er luftfartsoperatører, akkurat som Norwegian og SAS. Vi på vår side, må akseptere at RPAS-virksomhet er luftfart og ikke «bare» et fotostativ i luften. Jeg har selv flere ganger vært i kontakt med lufttrafikktjenesten for å få tillatelse til å fly i «deres» luftrom og dette har alltid blitt innvilget, basert på god informasjon, risikoanalyse, planlegging og avtalte prosedyrer. Skal vi få respekt og innpass på deres område, må vi som RPAS operatører mentalt sette oss i lufttrafikktjenestens sted og lære oss deres tenkemåte og «språk». Fremtidige operasjoner med tilstrekkelig sikkerhet i et felles luftrom, må baseres på kunnskap og tillit. Viser vi at vi er profesjonelle aviatorer, får vi også rettighetene som fortjent.

– Hvem passer arrangementet for og hvorfor?
Arrangementet passer best for operatører i RO-2 og RO-3 klassen, eller for RO-1 operatører som ønsker å profesjonalisere seg mot høyere klasser. Det er enorm forskjell på hvordan RPAS operatører i praksis gjennomfører akkurat same type oppdrag, og derfor er dette også et godt sted å lære mer om hvordan oppdrag best skal gjennomføres. En oppdragsgiver som inviterer til en operativ «audition» ser ganske tidlig hvor profesjonell operatøren er, gjennom å kartlegge hvordan oppdraget gjennomføres på stedet og hvor godt resultatet (f.eks. selve bildene) blir.

– Hva er målet med seminaret?
I år ligger fokuset på hvordan samspillet i et felles luftrom med bemannet luftfart skal fungere, uten at det går på bekostning av sikkerhet. Media er på banen og har ofte negativ vinkling på bruk av RPAS. Derfor er det viktig at vi får faktabasert informasjon fra den bemannede delen av luftfarten samt lufttrafikktjenesten på hvilke opplevelser og erfaringer de sitter med. Dessuten er samtalene og diskusjonene mellom partene en målsetning i seg selv, for å få en felles forståelse av hverandres fagområder. Jeg håper også at vi kan samle en gruppe med tverrfaglig kompetanse i en «taskforce», som etter hvert kan komme med nyttig informasjon til oful.no, når den engang kommer «på luften».