Daniel Bjarmann-Simonsen fra Nærings- og fiskeridepartementet holder foredrag under UNC-konferansen torsdag.
Foto: Fredrik Naumann

Dronesenter: NFD inviterer til «innspillsmøter»

Statssekretæren håper å vite hvor dronesenteret skal være, og hva det skal være, i løpet av 2019.
Jan Frantzen

– Det er for tidlig å si når dronesenteret vil være på plass, men ambisjonen er at vi har en utredning som sier hvor vi skal og hvordan vi skal komme oss dit, i løpet av 2019, tidlig 2020. Så må vi ta beslutninger om hvordan det skal finansieres, sier statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) etter å ha holdt et foredrag under UNC-konferansen torsdag.

Det er som kjent NFD som har ansvaret for utredningen av et nasjonalt dronesenter.

– Det første steget er å kartlegge behovene i industrien og offentlig sektor. Vi kommer til å ha innspillsmøter om hva behovene er, få ulike synspunkter og etter hvert henvende oss skriftlig til aktørene.

– Hva ligger i «innspillsmøter»?

– At vi inviterer næring og offentlig sektor til å presentere ulike innfallsvinkler og behov, slik at vi har et grunnlag for hvordan dette skal løses. Vi håper å ha kartlegging ferdig til april/mai, så skal vi gå gjennom alt materialet vi har fått, og så må vi utrede hva dette skal være, hvordan det skal rigges og finansieres, sier han.

Kan bli flere lokasjoner

Bjarmann-Simonsen forteller at det ikke er bestemt hvilket format dette senteret vil være i.

– Det er ikke avgjort om det skal være én lokasjon, eller distribuert over hele landet, eventuelt flere lokasjoner for ulike anvendelsesområder. Hva som blir resultatet vet vi mer om etter at behovene er kartlagt.

Under UNC-konferansen snakket statssekretæren om at Norge er i omstilling, og at landet trenger flere bein å stå på.

– Vi må skape nye arbeidsplasser, nye næringer og vi må gjøre eksisterende næringer grønne. Droneindustrien er en næring som er grønn, understøtter eksisterende næringer, og gjør dem grønnere. Det er en plattform for næringsutvikling, sier statssekretæren, som er tydelig på at det er ønskelig med et tett samarbeid med næringen fremover.

– Jeg har invitert de i salen til å komme med innspill. Det er deres hoder vi er ute etter, slik at vi kan skape noe som har nytte for industrien.

Last ned Attendify-appen for å se foredragene fra UNC og få gratis tilgang til direkte tv-sending.