Dronesvermen kommer!

Dronesvermen kommer! Hvordan kan droner jobbe sammen, på samme måte som fugleflokker og fiskestimer? Kan teknologien også brukes til onde formål? Jan Dyre Bjerknes i Kongsberg Gruppen forteller.
Jan Frantzen

Se foredraget til Jan Dyre Bjerknes i Kongsberg Gruppen her.