Dysleksi Norge:

- Kan være brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem er noe overrasket over Luftfartstilsynets praksis og mener dette kunne vært løst før eksamensordningen satt i gang.

– Dette kan være brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Mangelfull eller ikke-eksisterende tilrettelegging kan regnes som diskriminerende, og det er forbudt å diskriminere etter norsk lov. Et nærliggende eksempel er tilrettelegging under teoriprøven for vanlig førerkort hvor det er mulig å få lest opp spørsmålene ved hjelp av en talesyntese.

Luftfartstilsynet må snarest vurdere om det er saklig å opprettholde en praksis der de ikke tilbyr slik tilrettelegging, for eksempel av hensyn til sikkerhet. Vi i Dysleksi Norge stiller oss gjerne til disposisjon for å diskutere hvordan kandidatene med dysleksi best mulig kan ivaretas både når det gjelder avvikling av eksamen og i opplæringssituasjoner, sier Solem til Dronemagasinet.