Erik Solheim snakket med UASN i Arendalsuka.
Foto:Anders Martinsen

Erik Solheims oppfordring til norsk dronebransje

- Ikke se teknologi som et mål i seg selv, men som et virkemiddel for å løse viktige problemer i verden, sa Solheim til UAS Norway i Arendal.

Jan Frantzen

Sjef for FNs miljøprogram, Erik Solheim, stilte onsdag på flere arrangementer i Arendalsuka. Den tidligere SV-lederen, utviklingsministeren og miljøvernministeren tok seg også tid til en droneprat med UAS Norway-leder Anders Martinsen.

– Droneteknologi kan effektivisere mange miljøtiltak, sa Solheim, og trakk frem flere konkrete tilfeller han selv har bevitnet.

– Et godt eksempel er Indre Mongolia i Kina, som er et fantastisk bevis på hvordan man kan gjøre et område grønt. Det har skapt mange arbeidsplasser innen solenergi og økoturisme, og der bruker de droner i stor skala til treplanting.  Det er en jobb som tidligere er gjort av enkeltmennesker – hardt arbeid, og det blir gjort mye mer effektivt nå, sier Solheim, som har sett tilsvarende bruk av droner i Myanmar, hvor verktøyet blant annet brukes til planting av mangrove.

Solheim mener det er essensielt at viktige teknologi-initiativ også har nådd miljøforskningen.

– Det er helt avgjørende. Vi klarer ikke løse de store miljøproblemene på jorda uten bedre og mer effektiv teknologi. Det er et viktig verktøy for mye av det vi ønsker å gjøre, både når det gjelder miljøspørsmål og fattigdomsbekjempelse, sa Solheim til UASN.

Appell

Erik Solheim under debatten “Norwegian Solutions in a Sea of Plastic” i Arendal. FOTO: Anders Martinsen

Solheim konstaterte at droneteknologi kan gi nye muligheter innen en rekke forskjellige områder, dersom det er politisk vilje til å bruke det fornuftig. Han trakk blant annet frem en stor global utfordring, nemlig kriminelt fiske.

– Fiskebåter fra Europa og Asia robber Afrikas fiskeressurser, de stjeler fra de fattigste. Det ville være enkelt å overvåke båter i åpent hav, og droner kan bidra til dette, sammen med satellitter.

Solheim understreket viktigheten av at de som forstår teknologien best kommer sammen med de som forstår samfunnet best, og hadde følgende appell til norsk droneindustri før han hastet videre til neste arrangement i Arendal.

– Jeg oppfordrer dem til alltid å stille seg spørsmål om hvordan denne teknologien kan brukes til å løse de viktigste utfordringene for mennesker i dag. Det handler om fattigdomsbekjempelse, utdanning, kunnskap, helse og ivareta jorda, dyreartene og regnskogene. Ikke se teknologi som et mål i seg selv, men som et virkemiddel for å løse viktige problemer i verden.