Dette er en av maskinene som politiet i Norge og Sverige skal bruke fremover. DJI Matrice 300 er en av de største maskinene som skal leveres fra Grimstad-bedriften Elefun de neste årene. Foto: DJI

Elefun vant politianbud – Sikret seg dronekontrakt til 100 millioner kroner

Elefun skal levere opptil 585 politidroner med prislapp inntil 100 millioner kroner til Norsk og Svensk politi.
Ole Dag Kvamme

– Kontrakten er den største vi har hatt til en enkeltstående kunde til nå. Jeg antar vi blir valgt på grunn av kombinasjon av produkt og service-potensiale. Vi har verksted her i Grimstad, mens andre gjerne må sende dronene til utlandet for reparasjon, sier deleier Knut Jørgen Myre i Elefun til Dronemagasinet.

Politiets Fellestjenester (PFT) står for anskaffelsen, som har en ramme for droner til 100 millioner kroner de neste fire årene.

I tillegg til norsk politi, skal også svensk politi og den svenske Kystvakten kunne anskaffe droner gjennom kontrakten. Den svenske Kustbevakningen er underlagt Justisdepartementet, og holder tilsyn og kontroll innen sikkerhet, fiske og miljø rundt svenskekysten.

 Elefun AS i Grimstad lever av å selge radiostyrt moro i sin nettbutikk. Det har de gjort siden fire ungdomskamerater startet en nettbutikk for ting de syntes var moro i studiedagene i 2003.

Bedriften leverer verken tjenester eller egne droner. Deres nisje er å selge hyllevare innen fire områder, forklarer Myre.

Nettbutikk er den største. Deretter kommer området Droner i arbeid, som er nettopp levering av droner for arbeid over og under vann. Deretter kommer den fysiske butikken og bedriftssalg av hobbyvarer.

– Nettbutikken er vår samling av alt som er gøy, fra 3D-printere til alle mulige radiostyrte hobby-leker og verktøy, sier Myre.

Avtalen med Politiets fellestjenester innebærer salg av kinesisk hyllevare. Svenskene så vel som norsk politi skal hver ha rundt 30 større DJI Matrice 300 overvåkingsdroner.

ANTATT UTTAK: Den øverste viser antatt uttak av hvilke droner i fire klasser kontraktene gjelder. Elefun skal levere store droner i klasse C og små i klasse A. Nordic Unmanned skal levere små innendørs-droner i klasse D. For klasse B – små droner som tåler mye vær, fant ikke politiet egnede leverandører. FOTO: Faksimile aubudsgrunnlaget.

I tillegg kommer rundt 100 DJI Mavic 2 til norsk politi, og 140 til svensk politi.

Den ene utstyrspakken har varmesøkende og optisk kamera samtidig. I tillegg har Matrice 300 muligheter for andre utstyrspakker. Mavic 2 har optisk kamera med høy optisk kvalitet på kamera. Om de kan oppgradere avtalen til å omfatte nye Mavic 3 er usikkert.

– Matrice 300 kan brukes til mye innen søk- og redning, og tåler mye vær og har rundt tre kvarters flytid per batterisett, sier Myre.

 Bedriften lever av import og salg, og Myre er således opptatt av at bedriften selger hyllevare. I USA mener Amerikanske Federal Communications Commission det kinesiske selskapet DJI utgjør en sikkerhetsrisiko.

FCC omtaler dronene som «Huawei med vinger» og ønsker å svarteliste det kinesiske selskapet DJI.

– Det har ikke vært noe tema hos oss, sier Myre.

Han anslår kontraktsverdien til rundt 25 millioner kroner, men det er usikkerhet koblet til anslagene.

Antallet 300 DJI-droner er som sagt et «mest sannsynlig uttak» i anbudet. Men det står også angitt «sannsynlig øvre uttak». Hvis dette blir tilfellet kan antallet nær dobles: 120 større Matrice og 260 Mavics til norsk politi. Til svenskene gjelder i så fall tallene 35 store og 170 små, altså en totalramme på 585 droner.

Elefun har rundt 25 ansatte i Grimstad-bedriften, som har levert solide overskudd de siste årene.

– Hvor raskt kan dere levere?

– Så snart vi får bestillingen. Vi har rundt én uke leveringstid når vi trenger droner fra Kina, sier Myre.

– Hva betyr en slik leveranse for Elefun som bedrift?

– Den gjør at vi tar enda et større steg mot å bli en stor droneleverandør til offentlig og privat næringsliv, sier Myre, som også sier at kontrakten «tross alt ikke er så stor at den endrer bedriften».

  1. Om Elefun, økonomi

Regnskapene for 2020 viser at gadget- og dronebedriften Elefun i Grimstad tjener mer penger enn noen gang.

– Nei, vi opererer ikke med mål og budsjetter, det har vi aldri gjort, sier deleier Knut Jørgen Myre i Elefun.

De selger droner og leketøy så det tyter ut av veggene i Grimstad.

Elefun omsatte for 134 millioner kroner i 2020, opp fra 113 millioner kroner året før. Driftsresultatet var i fjor på drøye 20 millioner kroner, mot 6 millioner kroner året før.

Pengene legger bedriften på kistebunnen, og egenkapitalen talte ved årsskiftet 30 millioner kroner.

– Vi er opptatt av å ha sunn drift og organisk vekst. Vi har satt av penger, og de får bein å gå på når vi i år utvider lokalene våre med enda 1600 kvadratmeter, sier Knut Jørgen Myre.

Dronesuksess fra Grimstad: Fire kamerater startet opp som en studentbedrift på tidligere Høgskolen i Agder i Grimstad. Øyvind Teodor Nebdal, Roger Mo, Jon Peder Saxe og Knut Jørgen Myre studerte programmering ved Høgskolen i Agder, laget et nettsted og nettbutikk for radiostyrte leker i 2003.

De siste årene har antallet ansatte ligget på rundt 25, og de selger rundt 18000 ulike produkter.

De fire holder fortsatt til i bedriften, og eier i dag hver sin fjerdedel av alle aksjene. Aksjene er i dag lagt inn i Elefun holding AS, med de samme eierne.

Her har de også lagt eiendommen selskapet utvikler, samt et par mindre selskaper.

Kontrakten som innebærer salg av to typer DJI-droner til norsk og svensk politi innebærer om lag 30 millioner kroner over fire år, anslår Myre.

Størrelsen endrer ikke butikken for Grimstad-guttene. Det er nemlig nettbutikken som fortsatt er driveren med opp mot 70 prosent av omsetningen.

For noen år siden var omsetningen enda høyere, da de importerte og solgte droner gjennom de store elektronikk-kjedene, men dette kuttet de ut, fordi det var i grove trekk for lite å tjene på de store volumene de måtte håndtere.

Regnskapene for bedriften er detaljerte og informative. De slår også fast at koronaen så langt ikke har lagt noen demper på omsetningen.

«Hvilken effekt koronakrisen vil få for selskapet er vanskelig å si, men så langt i 2021 har omsetningen økt sammenlignet med 2020.» heter det for 2020.