Hans Petter Heimro fra Luftfartstilsynet på talerstolen under SID 2023 på Gardermoen.
Foto:Hans O. Torgersen

Elektronisk synlighet for droner blir en nøkkel fremover

- Elektronisk synlighet blir en nøkkel fremover, sa inspektør Hans Petter Heimro i Luftfartstilsynet under SID 2023 på Gardermoen torsdag.
Hans O. Torgersen

SID (Sikker integrering av droner) er i år en del av Aviation Safety Week på Gardermoen.

Elektronisk synlighet og remote ID var tema for flere innledere som holdt foredrag med fokus på teamer som er sentrale for dronebransjen fremover.

– Hvorfor elektronisk synlighet?

– Det er for å gjøre det mulig for alle i lufta å se hverandre. En drone er så liten at et bemannet luftfartøy har ikke mulighet til å se den, de fleste droner er i alle fall så små at de er umulig å se i lufta, sier Hans Petter Heimro til Dronemagasinet. 

Flyr lovlig og anonymt

I dag er en av hovedutfordringene i luftfarten er at et stort antall droner kan fly lovlig i luftrommet uten at andre luftromsbrukere, som eksempelvis helikopter, andre dronepiloter og privatpersoner, kan se hvor de faktisk er og hvem som operere dem.

Som følge av nye felleseuropeiske regler blir det en endring fra 01.01.2024 som gjør at flere droner vil få krav om elektronisk synlighet, noe som kan bidra til å redusere antall «usynlige» droner. I første omgang vil det bidra til at droner som har denne funksjoner blir synlige, som igjen kan fanges opp av blant annet elektronisk deteksjonssystemer.

Inspektør Hans Petter Heimro i Luftfartstilsynet under SID 2023 på Gardermoen. FOTO: HANS O. TORGERSEN.

Droneoperatører er ikke bare opptatt av at de blir sett, men vil gjerne kunne se bemannede luftfartøy som er i nærheten av dem. Men dette problemet er ikke løst i dag, da det ikke er noen standard løsning som gir toveis deling av posisjonsdata.

– Beste løsningen

– Elektronisk synlighet er også for at de som flyr drone kan se bemannet fartøy. Det er vanskelig å bruke kameraet til det, så den beste løsningen er elektronisk synlighet.

– Så både bemannet og ubemannet vil være synlige for hverandre på den samme appen på telefonen?

– Nøyaktig hvordan det blir, det kommer mer om senere. 

Heimro understreker at elektronisk synlighet er et viktig sikkerhetstiltak.

– Det vi er opptatt av er flysikkerheten, så ikke man kolliderer med hverandre.  

Fjernidentifikasjon

Luftfartstilsynets nettsider kan man lese mer om det man der kaller fjernidentifikasjon av droner.

Luftfartstilsynet skriver at ved hjelp av fjernidentifikasjon skal hvem som helst på bakken kunne bruke smarttelefonen sin til å få mer informasjon om droner i nærheten. Dette vil fungere ved hjelp av bluetooth eller WiFi.

Politiet kan bruke det samme systemet for å sjekke om dronen flyr lovlig og hvem som er operatør.

Alle droner som flys i spesifikk kategori må være utstyrt med dette systemet fra 1. januar 2024.

C1, C2 og C3-droner i åpen kategori må være utstyrt med direkte fjernidentifikasjon av produsenten. I åpen kategori er det ikke krav om dette for hjemmebygde droner, C0 og C4-droner og gamle droner uten C-merking.