En utålmodig droneforkjemper

-Det skjer mye spennende, men jeg vil at ting skal skje raskere, sier den sindige bergenseren Svein Aasen. Denne innstillingen, kombinert med lang erfaring og grundig kjennskap til luftfarten, gjorde ham til en ideell kandidat som UAS Norways «droneambassadør».
Tekst: Sigve Losnegård Foto: Anders Martinsen

FAKTA

Svein Aasen 

  • Svein Aasen – UAS Norway’s ambassadør

    Vært i luftfartsbransjen i nesten hele sitt liv, og i Luftfartstilsynet i over 25 år Mangeårig pilot, og jobbet som flygerinspektør i LT fram til i fjor.

  • I januar gikk han av med pensjon etter en innholdsrik karriere. Er i dag UAS Norways mann i Bodø.
  • Assisterer UASN når det gjelder bestemmelser og regelverk, og bidrar med perspektiv fra den tradisjonelle luftfarten.

En utålmodig droneforkjemper

-Det skjer mye spennende, men jeg vil at ting skal skje raskere, sier den sindige bergenseren Svein Aasen. Denne innstillingen, kombinert med lang erfaring og grundig kjennskap til luftfarten, gjorde ham til en ideell kandidat som UAS Norways «droneambassadør».

-Hvordan er forholdet mellom UAS Norway og Luftfartstilsynet?

-UAS Norway er en stor og viktig aktør. Vi møtes ofte i konferanser partene arrangerer, og tredjeparter, slik som Luftfartskonferansen i Bodø og UNC2018 på Fornebu. Min rolle er å følge opp det som skjer overfor myndighetene.

-Og hva skjer?

-I 2017-18 har EUs aller første droneregelverk ute på høring. Det dreier seg denne gang om to forskrifter for droner opptil 25 kg maksvekt, altså droner som flys av entusiaster og av mindre, kommersielle droneoperatører. Den ene forskriften gjelder det operative, det andre gjelder krav til dronenes konstruksjon for å kunne få CE-merking. Det blir trolig en EU-forordning i løpet av 2019 som vil erstatte vårt nasjonale regelverk.

-Og da har du sørget for innspill?

-Ja. Høringene hadde allerede kommet langt ved årsskiftet. Inntil i høst har vi vært i en fase der man kunne kommentere høringen, noe både jeg og Torbjørn Houge i Maritime Robotics gjorde, og våre høringskommentarer er oversendt Luftfartstilsynet.

Det har vi også gjort før den norske droneforskriften tredde i kraft i høst, og var med på å sørge for en endring. Det lå inne et krav om at droneoperatører skulle ha flytelefonistsertifikat og bruke flyradio, noe som ville kreve store opplæringsressurser og medføre operasjonelle problemer og mye merarbeid for flygeledere. Men det ble heldigvis stanset. Bruken av det nasjonale luftrommet vil ikke ligge under EU-forordningen, det ligger under nasjonal kontroll. Dette framgår av EU-forordningen.

-Andre aktiviteter i år?

-NATO-øvelsen Trident Juncture medførte flere høringer om stenging av luftrommet. I slike saker kan man komme med noen kommentarer, men har lite man skal ha sagt. Politiet vil ha flyforbud for droner som kan aktiveres på kort varsel, og det har vi kommentert. De krever for store områder, mener vi, som at de vil sperre områder langs veiene fra Gardermoen til Oslo under statsbesøk.

-Hvordan er UAS Norways innflytelse overfor myndighetene?

-Den er ganske betydelig. Vi er den største droneorganisasjonen i Skandinavia. Vi er aktive, og konferansene er av stor betydning for hvordan vi blir oppfattet. Og det er viktig at vi stadig har gode innspill. Luftfartstilsynets tradisjonelle rolle er flysikkerhet, det å operere et fly, i tillegg til å se til at standarden på fly, flygere og infrastruktur er i samsvar med internasjonale og nasjonale standarder. UAS Norway er, som Luftfartstilsynet, opptatt av trygghet og sikkerhet i lufta.

-Hva er utfordringene for den ubemannede industrien?

-Vår oppgave er å få mer aksept for dronebruk, og være pådrivere for en god integrering med bemannet luftfart. Slik oppnår man å få tilgang til alt det luftrommet man ønsker. Vi må få frem at vi stort sett opererer i lavhøyde, der bemannet luftfart ikke er. Så er det viktig å ikke få uautorisert dronevirksomhet i nærheten av flyplasser.