Statsbygg har avdekket flere avvik per eiendom med drone, sammenlignet med tidligere inspeksjoner. Bildet av dette bygget i Bergen er tatt med en DJI Mavic Mini.
Foto: Statsbygg, Jens Christian Andersen

Droneprosjekt evaluert - Statsbygg sparer millioner og finner flere feilEnorme besparelser ved byggteknisk inspeksjon - Statsbygg sparer over 50% ved å bruke droner

Statsbygg planlegger droneinspeksjoner av 700 bygninger, det vil mer enn halvere kostnadene ved inspeksjon. Estimert kostnad er cirka tre millioner kroner, mot syv millioner for å gjøre dem manuelt. I tillegg kommer andre gevinster tydelig frem i ny evaluering.
Jan Frantzen

– Dette har vært en gavepakke, med hyggelige og positive gevinster vi ikke engang hadde tenkt på da vi startet, sier spesialrådgiver og leder for Statsbyggs arbeid knyttet til Smart Eiendomsdrift, Mai Anh Thị Lê.

Hun sikter til droneprosjektet som ble påbegynt da Statsbygg inngikk kontrakter på inntil 54 millioner for bygningsinspeksjon med drone i fjor sommer.

– Vi begynte med utgangspunkt i at dette skulle optimalisere ti prosent av våre standardiserte driftsoppgaver. Men det blir mye mer, sier Lê.

Store gevinster

Bildet viser løs takstein. Det er gangvei nedenfor, og det var derfor viktig at dette ble oppdaget tidlig – noe som er en av de viktigste fordelene med bruk av drone. Bildet er tatt med en DJI Mavic 2 Pro.

I vinter ble det gjennomført en pilotfase på 17 av Statsbyggs eiendommer, fordelt på områdene øst, sør, midt og nord. Siden november 2020 har prosjektet vært i fase 1, som inkluderer hele Statsbyggs portefølje i Norge. Statsbygg har nå gjort en foreløpig evaluering av rammeverket i denne fasen – og den er meget positiv.

– Vi utfører inspeksjoner av tak og fasader på en rask og billig måte. Bildene vi får er av meget høy kvalitet, slik at vi får god dokumentasjon på hva som må utbedres. Vi har fått så bra kvalitet at vi avdekker typer feil og mangler som vi ikke har hatt mulighet til tidligere, forteller Lê.

Mai Anh Thị ,leder for Statsbyggs arbeid knyttet til Smart Eiendomsdrift.

Sammenlignet med tidligere manuelle inspeksjoner er det blitt avdekket flere avvik per eiendom med drone.

Lê slår også fast at kostnader ved droneinspeksjon er langt billigere enn å inspisere tak og fasade ved hjelp av stillas eller lift.

– Hvis alt går etter planen vil det i år bli planlagt og gjennomført droneinspeksjon av cirka 700 bygninger. Estimert kostnad er cirka tre millioner kroner. Den estimerte kostanden hvis vi skulle gjort dette manuelt er på syv millioner. Det er altså en differanse på cirka fire millioner i gevinst ved å gjennomføre droneinspeksjoner, sier hun.

Sikkerhet viktigst

Dette bildet viser et tett taksluk på en bygning i Bergen. Bildet er tatt med en DJI Mavic 2 Pro.

Lê forklarer at droneinspeksjoner med termiske kameraer også er blitt utprøvd. Da måles temperaturforskjeller som kan avdekke varmetap og fuktutvikling i en tidlig fase. Denne type avvik kan medføre store skader og kostnader hvis de får utvikle seg.

– Det at vi kan avdekke avvik på et tidlig tidspunkt gjør at vi kan gjennomføre preventivt vedlikehold. Det reduserer følgeskader og kostnader knyttet til det, sier hun, og legger til at den mest positive overraskelsen i prosjektet er at dronebildene gir et godt grunnlag for tilstandsanalyse og bidrar til bedre tilstandsrapporter.

Dette nærbildet viser smuss i sløys og mosedannelser. Bruk av drone gjør det mulig å komme tett på i vanskelig tilgjengelige områder.

Lê trekker imidlertid frem HMS-aspektet som den aller største gevinsten ved bruk av droner. Det samme gjør prosjektleder Jan Ivar Pedersen.

– Vi sparer personellet vårt for farene som følger med bruk av stillas og lift. I tillegg har vi sett viktige HMS-avvik i form av ting som har løsnet på tak i løpet av en vinter, og dermed blir oppdaget mye tidligere enn de ellers ville blitt, forteller Pedersen.

Skader og sprekker i fasader blir lettere oppdaget når man kommer tett på med droner.

Det var Aersea AS i Kristiansand som fikk Statsbygg-kontrakten for Oslo-området, mens Norwegian Insurance Management AS ble tildelt kontraktene for Østlandet, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Med seg på laget har de to selskapene henholdsvis Orbiton og Andøya Space, som utfører inspeksjoner. De leverer alle bilder og rådata til Statsbygg, samt utarbeider rapporter om eventuelle utbedringsbehov.

– Disse utbedringsbehovene tar driftsorganisasjonen vår seg av, og de gjør deretter nødvendige tiltak – på kort eller lang sikt. Litt frem i tid er målet predikativt vedlikehold, med anvendelse av bildeanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens for å vurdere tiltak, forklarer Pedersen.

Annen modell i vest

Statsbygg har også en intern droneorganisasjon, som hovedsakelig operer i området Vest. Den styres av driftsleder og fagansvarlig Jens Christian Andersen. I Vest ble rundt 90 bygg inspisert i fjor, under en litt annerledes modell.

Driftsleder i Statsbygg, Jens Christian Andersen, på jobb med drone.

– I Vest utfører vi inspeksjoner sammen med stedlig driftsleder. Denne personen kjenner bygget og historikken og kan henvise til eventuelle problemer. Vi utfører en fullstendig inspeksjon og tar bilder der det er nødvendig. Vi flyr helt på frihånd, og kan derfor fly veldig nært og ta gode nærbilder. Analysen gjør vi underveis, etterfulgt av en rapport fra piloten. Det gjøres altså på en litt enklere måte, med litt lavere terskel, men det har fungert fint for oss så langt, sier Andersen.

Han utdyper hvordan kostnadene og tidsbruken ved anvendelse av drone er betydelig lavere enn ved manuelle inspeksjoner.

– En inspeksjon kan ta 20 minutter med drone. Alternative metoder, som bruk av lift eller stilas, tar lengre tid og har høye kostnader. Bruk av lift krever for eksempel leie og transport og flytting rundt på stedet. Det utgjør fort en halv dags arbeid, pluss eventuelle utgifter til leie av personell, sier han.

På dette bildet ser vi rustdannelser på en ventilasjonshette på et bygg i Bergen.

Veien videre for Statsbygg er altså at droneinspeksjonene videreføres og implementeres fullt ut. Mai Anh Thị Lê sier det fortsett er ting som må bli bedre, men oppsummerer den foreløpige evalueringen slik:

– Droneinspeksjon er kommet for å bli, for nytteverdien er åpenbar og gevinstene er mange.