Her ligger to rådyrkalver stille og venter på skjebnen, men disse to ble reddet takket være en drone med varmesøkende kamera.

Er du bonde med slåmaskin ? Nå kan du redde rådyrkalvene før førsteslåtten

Er du bonde med slåmaskin? Da haster det med å registere deg så du kan få dronehjelp til å redde rådyrkalvene før førsteslåtten. Ny gratis løsning kobler sammen bønder og frivillige til Rådyrdugnaden.
Hans O. Torgersen

Hvert år blir om lag 10.000 rådyr offer for landbruksmaskinene under sesongens første slåttonn.

De skarpe knivene fra slåmaskinene dreper ikke bare de små rådyrkalvene i enga, de påfører også bøndene tunge opplevelser når ulykkene inntreffer. I verst tenkelig fall blir også gresset forurenset og farlig fòr havner i kretsløpet.

Dette ønsker alle som deltar i Rådyrdugnaden å gjøre noe med. Viltforvalter Pål Sindre Svae fra Indre Østfold kommune har vært med på dugnaden siden den første spede begynnelsen.

– Det er fantastisk å se utviklingen og da vi startet opp i 2020 hadde jeg aldri forestilt meg at det skulle spre seg slik det har. Jeg tror det er følelser som betyr mest for å forklare oppslutningen. Hvis ikke vi går inn og fysisk redder de søte, små kalvene, er det ingen som gjør det, sier Svae.

Viltforvalter Pål Sindre Svae i Indre Østfold kommune er klar til å redde flere rådyrkalver i år.

Droner med varmesøkende kamera

Det er droner med varmesøkende kamera og spesialutdannede dronepiloter som gjør forskjellen. Rådyrhunnene legger fra seg sine nyfødte kalver ute i gressengene for at de skal være trygge for rovdyr. I stedet risikerer de å bli ofre for de skarpe knivene på slåmaskinene.

Rådyrkalvenes instinkt får dem til å ligge og trykke. Selv ikke når slåmaskinen eller et menneske nærmer seg, løper de av gårde. De er nesten umulig å finne uten drone med varmesøkende kamera.

Ny løsning kobler sammen bønder og frivillige

Nytt av i år er at bønder som trenger hjelp til å finne rådyrkalvene og frivillige som kan bære dyrene i sikker som man finner kan registrere seg i en egen portal, nærmest en Tinder for rådyrdugnaden. Her kan bonden som har behov for drone-hjelp registrere sine jorder og frivillig med droner kan melde seg som frivillige for å hjelpen bonden med å fly over jordene før jordet bør slått.

Samtidig kan også frivillige som vil være med å bære ut rådyrkalven melde seg som frivillige i sitt distrikt. Alt for å gjøre det enkelt å administrere dugnaden. Det hele er gratis. Du kan lese mer om løsningen her.

Er du bonde eller frivillig: Her er portalen der du kan melde deg.

– Det er veldig varmt, så det er ikke så godt å si når det setter skikkelig i gang, da det er ulik strategi hos bøndene, avhengig av om de driver med melkekyr, hester eller andre dyr og hva man ønsker med gresset, forklarer viltforvalter Svae.

Han har snakket med en lokal bonde som starter allerede i morgen, onsdag.

– Vi sender i alle fall ut informasjon til bøndene i dag om at vi er i gang, men tror ikke vi flyr noen flere oppdrag enn dette ene før til uka, sier Svae til Dronemagasinet.

LES MER: Alt du trenger å vite om Rådyrdugnaden finner du på temasidene.