Høiby ser både muligheter og utfodringer i dronebransjen fremover. Her under sitt foredrag på UNC 2019 i november.
Foto: Hanne Rebecca Nilsen

Espen Høiby: Derfor satser vi på droner

Potensialet i dronebransjen er enormt, men vi vil oppleve en del kaos først, sier SAS-veteran og direktør i OSM Aviation, Espen Høiby.
Jan Frantzen

Espen Høiby har lenge vært et fremtredende navn i norsk luftfart. Han er tidligere kaptein, instruktør og sjefspilot i SAS, og nå er han også en del av den ubemannede luftfarten – som CEO i OSM Aviation.

– Vi må samarbeide om å finne en måte å tilnærme oss denne nye revolusjonerende industrien på, slik at alt harmonerer. Bransjen må kreve av seg selv at de finner frem til enhetlige løsninger, som gjør at det blir «plug and play», og at man ikke ender opp med systemer som ikke snakker sammen. Jo mer vi kan klare å etablere på et tidlig tidspunkt, jo lettere blir det i fremtiden, sier Høiby.

Selskapet hans har markert seg sterkt innen crew management, og har etter få år over 5000 ansatte. Ifølge Høiby går OSM nå fra å være et crew management-selskap til å bli et luftfartsselskap i mange forskjellige sektorer. Det inkluderer teknologi og innovasjon, teknikertjenester, opplæring, og nå også ubemannet luftfart.

– Når ubemannet luftfart skal integreres i luftrommet er det mange aspekter fra tradisjonell luftfart man kan lære av. Erfaringen vi har fra mange tiår kan være et bidrag til at dette blir gjort på riktig og kvalifisert måte, sier Høiby til Dronemagasinet under UNC-konferansen på Fornebu.

Utviklingen i luftfarten

Høiby forteller at utviklingen de siste årene, med elektriske fly, droner, kunstig intelligens og automatisering, har gått raskere enn han hadde trodd. Og han ser store muligheter innen den ubemannede industrien.

– Potensialet er enormt, det er det ingen tvil om. Vi snakker nå om dronetaxi og transport av gods. Man kan snart bestille noe fra Amazon og få det levert med drone på døra. Vi har allerede sett de første eksemplene på det. Vi ser dessuten mange operasjoner som tidligere var mer krevende, som redningstjenester, polititjenester, inspeksjoner av kraftlinjer – det finnes et utall av områder, hvor det nå tilbys mer kostnadseffektive og praktiske løsninger ved hjelp av droner.

– Hvilke utfordringer ser du?

– Det er mange små aktører som vil finne sin plass, med ny teknologi, nye tekniske løsninger og nye droner. Det er vanskelig å finne sin nisje, og det tar litt tid for alle finner sin plass i dette økosystemet. Det er en utfordring når vi skal jobbe for at dette blir en industri som har en god kommersiell fremtid. For det er naturligvis helt avgjørende for at det skal bli en suksess, sier Høiby.

Kaos

OSM- sjefen tror vi kommer til å oppleve en del kaos i starten, siden teknologien ligger foran reguleringen, og det er mange aktører som vil på banen.

– Og jeg tror faktisk, selv om vi alle jobber for sikkerhet, at vi må akseptere at det vil bli hendelser. Det er helt utopi å tro noe annet. Hvis vi ønsker utvikling i verden, må vi akseptere at den ikke vil være feilfri. Det må vi som samfunn ta innover oss. Det kan være noen utfordringer som må justeres i balansen mellom aksept hos de generelle publikum og hos industrien. Vi har allerede sett autonome biler som har krasjet, men man kan ikke stoppe utviklingen selv om det skjer. Verden må gå videre. At OSM nå tar en ledende rolle også innenfor ubemannet luftfart, er nettopp fordi vi ønsker å bidra til at utviklingen innen dette segmentet forløper seg på en sikker, koordinert og profesjonell måte. sier Høiby.

For at bransjen skal kunne samarbeide, slik Høiby ønsker, mener han at gigantene må være involvert.

– Man må begynne med de store aktørene, de store brukerne, som Equinor og Statkraft. De er ikke interessert i selve dronedriften, de er interessert i dataen dronene gir. Men de er så store premissleverandører for det som kommer, at det er viktig å involvere dem, sier Høiby, som i år har vært i luftfarten i 40 år. Han håper og tror at OSM Aviation vil være en viktig del av utviklingen i luftfarten fremover.

– Det er mange teknologiske initiativ i den ubemannede sektoren, og de går gjerne i litt forskjellige retninger. Industrien trenger noen som er med på å samle dette og binde det sammen mot den tradisjonelle luftfarten, hvor vi også ser en utvikling mot blant annet elektrifisering. Vi skal nå i samtaler med et selskap i USA, som skal kjøre flytaxi i Los Angeles-området, og det er jo en relevant utvikling for den ubemannede luftfarten også. Kostnadene med elektriske fly er mye lavere, og det er mye mer effektivt, sier Høiby.