Slik kan den europeiske forskriften for droner bli

EASA, den Europeiske luftfartsmyndigheten har kommet med et utkast til lovtekst som vil være et styringsverktøy for nasjonal lovgivning slik vi i dag kjenner som BSL A7-1 (Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.). Utkastet, merket som en prototyp på lovtekst, vil på mange måter bli selve grunnlaget for videre eksistens for våre medlemmer.
Reportasje: Anders Martinsen

Her er noen av hovedpunktene:

1) EASA benytter noe av den samme grunnstammen som den gjeldende norske forskriften vi har i dag med hensynet til en «risikobasert» tilnærming til RPAS. Dette er kjent stoff for de fleste og vi vil derfor ikke utrede dette i dybden, men kan fortelle at jo mer kompleks operasjon, jo mer regulering og myndighetsinvolvering vil være i bildet.

2) EASA fokuserer på «operasjonstype» fremfor operatør, det betyr at det foreslås å stille strengere krav til fartøy enn til menneske og kompetanse. Dette gir flere objektive vurderingstiltak gjennom eksempelvis krav til redundans, antallet rotorer etc. Fremfor subjektive vurderinger gjennom kompetanse og risikoforståelse. I ytterste konsekvens vil dette kunne medføre at flyging i de normale operatørklassene over et tomt inngjerdet idrettsanlegg, nedlagt militært kystfort vil være forbudt gjennom tekniske sperrer slik som «Geofencing» som vil bli ivaretatt av droneprodusenten ikke kontrollert eller styrt av myndighet eller operatør med tillatelse fra førstnevnte.

3) Alle operasjoner (ikke operatører) deles i tre kategorier «Open», «Specific» og «Certified»

4) «Open» – kategorien har fire underkategorier;

A0 -inntil 250g, maksimalt 15 m/s og maksimal flygehøyde 50m. Også i denne kategorien finner vi ballonger med inntil 25kg payload eller 40 kubikkmeter størrelse. I tillegg defineres VLOS som maksimalt 100m fra operatøren
A1 – Inntil 25 kg MTOM, CE merket «Class 1» maksimal flygehøyde 50m og maksimalt 24V strømsystem
14 års aldersgrense
A2 – Inntil 25 kg MTOM, CE merket «Class 1» maksimal flygehøyde 50m og maksimalt 48V strømsystem
50 meter avstand til personer, 14 års aldersgrense
A3 – Inntil 25 kg MTOM, CE merket «Class 1» maksimal flygehøyde 150m og maksimalt 48V strømsystem
20 meter avstand til personer med multirotor, 50 meter med andre typer, 14 års aldersgrense

I forbindelse med UNC-2016 som arrangeres i Oslo den 14. og 15. november vil temaet bli diskutert.