Seniorrådgiver Paul Torkil Fjuk i Forskningsrådet
Foto:Ørn Borgen

Hvordan få finansiert utviklingsprosjekter?

Forskningsrådet skal til høsten fordele mer enn 400 millioner kroner til bedrifter med gode forskningsprosjekter. Dronebransjen oppfordres til å søke!
Arne Roger Janse

Seniorrådgiver Paul Torkil Fjuk i Forskningsrådet deltok på Innovasjonsworkshopen på Fornebu 23. mars, der rundt 100 personer innen ubemannet luftfart var samlet. Fjuk presenterte Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), et program som har til hensikt å kombinere de mest innovative bedriftene med relevante akademiske forskermiljøer.

– BIA er for deg som har en god prosjektidé, behov for finansiering og kontakt med et sterkt forskningsmiljø, sa Fjuk.

BIA har opptak én gang i året. Neste søknadsfrist er 11. oktober 2017, men bedrifter anbefales å sende en skisse til søknad i forkant.

– Sender du skissen før sommeren, får du feedback på hva som bør forbedres. Det øker sjansen for å få støtte vesentlig, sa Fjuk.

Bedrifter kan ikke søke alene, men må samarbeide med en FoU partner. Forskningsrådet understreker om man søker sammen med komplementære bedrifter som kan dette styrke prosjektet

– Du må også ha med deg en norsk eller utenlandsk forskningspartner som har en tydelig og signifikant rolle i prosjektet, sa Fjuk.

Vurderingskriteriene i BIA er blant annet innovasjonsgrad, verdiskapingspotensial for bedriftene, realisering av innovasjonen, forskningsgrad, prosjektkvalitet, gjennomføringsevne, samfunnsøkonomisk nytteverdi og FoU-risiko.

I 2016 mottok BIA-programmet 292 søknader. 42 fikk støtte.

Mer om BIA: http://www.forskningsradet.no/prognett-bia/Forside/1226993636050