Få innrapporterte Notam fra dronemiljøet

RO2- og RO3-operatører som flyr utenfor synsvidde, under 120 meter, skal levere inn en Notice to Airmen (NOTAM). Men få gjør det.
Reportasje: Arne Roger Janse

– I år er det kun et par hundre NOTAM om droner, og de fleste kommer fra Forsvarets droneavdeling. Sivile drone-NOTAM utgjør ikke mer enn et titalls. Tallet er betydelig høyere i andre land, sier Morten Hennvall, fagansvarlig for NOTAM på Gardermoen for Avinor flysikring.

Notice to Airmen er informasjon om viktige forhold som avviker fra en normal situasjon innen luftfart. Eksempler kan være arbeid på en flyplass eller stenging av luftrom.

I følge Luftfartsverkets forskrift om ubemannet luftfart er RO2- og RO3-operatører de eneste som trenger å sende inn NOTAM til Avinor, og kun dersom de flyr under 120 meters høyde og utenfor synsvidde. Droneoperatører oppfordres imidlertid til å aktivt melde inn NOTAM i situasjoner de selv vurderer som viktige.

– I de tilfellene vi får inn NOTAM fra sivile droneoperatører, opplever vi ofte at de er usikre på hva de trenger å melde inn og hvordan de gjør det, sier Hennvall.


SENDES SOM E-POST

NOTAM innrapporteres som en e-post til nof@avinor.no. Beskriv hva slags operasjon det dreier seg om, inkludert om det er VLOS, EVLOS eller BLOS. Presiser om tiden er oppgitt som lokaltid eller UTC-tid, og beskriv området med WGS84-koordinator.

– Dersom aktiviteten er sentrert rundt ett punkt, må radius oppgis i nautiske mil

Høyde må beskrives i GND for bakke og høyeste høyde i fot. Her må man ta i betraktning høyden terrenget er over havets nivå, sier Hennvall.

NOTAM skal meldes med 12 timers varsel, noe som mange droneoperatører vil synes er svært lenge i forkant. Luftfartstilsynet, som har satt fristen, forklarer at utfordringen er å gi annen luftfart tid til å lese og forholde seg til de ulike NOTAM-ene.

– Vi arbeider for å redusere varslingsfristen. I forslag til ny forskrift foreslår vi en 6-timersfrist, sier flyteknisk inspektør Bente Heggedal i Luftfartstilsynet.

BOKSTAVSUPPE

Utstedte NOTAM finner man ved å trykke på ønsket flyplass på nettsiden ippc.no. For folk flest kan en NOTAM se ut som en uforståelig suppe av bokstaver og tall.

– Vi håper snart å erstatte forkortelser og tall med et vanlig språk som er forståelig for folk flest. Det er et stort behov for å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig, sier Hennvall.