Hvem får millionkontraktene med Jernbaneverket?

Ventetiden er snart over - JBV har nesten bestemt seg for hvem de skal forhandle med i forhold til droneoppdrag.
Reportasje: Anders Martinsen

Knut Rusti-Jørgensen kontraktsrådgiver i JBV sier dette om anbudsprosessen så langt.
– Vi er veldig fornøyde med prosessen så langt. I motsetning til enkelte andre typer anbud hvor det er få tilbydere er vi her fornøyd med antall tilbydere som vi kan vurdere.
Mer kan jeg ikke si om antall tilbydere da JBV av hensyn til forhandlinger ikke opplyser om hvor mange tilbydere som meldte seg, sier Rusti-Jørgensen.

Hva er prosessen videre for å komme i mål med de seks kontrakter dere har annonsert?

– Vi har som mål å inngå kontraktene senest i månedsskiftet oktober/november, da med oppstart så raskt som mulig etterpå.

For planlagte leveranser legger JBV til grunn å være operative umiddelbart etter avtaleinngåelse, for beredskapsytelser må avstemming / rutiner på plass, fortrinnsvis raskest mulig, før denne tjenesten er operativ forteller Rusti-Jørgensen.

Avtalene med JBV har varighet på to år, deretter har JBV anledning til å utløse en opsjon på 1 + 1 år til. Maksimalt 4 år.

Hvor stort anbud forventere dere å lande på samlet?
– Sannheten er at vi ikke har noen anelse om hvilket beløp JBV kommer til å bruke på dronetjenester de neste to årene (avtalens lengde for eventuell utløsning av opsjoner).
Markedet er ukjent, likeledes hvordan behovet kommer til å utvikle seg. Men det er nærliggende å anta at behovet kommer til å vokse i tråd med at brukerne oppdager nye alternative anvendelsesområder og vi allerede har rammeavtaler det er enkelt å avrope på. Konkurransen ble derfor lagt opp etter de høye beløpsskrankene for sikkerhets skyld, slik at vi ikke gjør vold på anskaffelsesreglene fra EU. Håpet vårt er selvfølgelig at bruk av droneobservasjoner setter oss i stand til å avverge situasjoner hvor vi må rykke ut på kort varsel.

Hvilke kriterier blir tilbydere vurdert ut ifra?
– Det er et sammensatt bilde hvor flere faktorer avgjør. Pris utgjør 40 prosent, utrykning og beredskap 20 prosent, funksjonalitet og kvalitet 30 prosent, utførelsen av oppgaven som ble tildelt («Sesam stasjon») fem prosent og organisasjon og kapasitet fem prosent, avslutter Rusti-Jørgensen