Fikk 20 000 i bot for å fly for nær flyplass

Kraftig bot til droneoperatøren som fløy for nært Gardermoen 13. juni. Politiet ser veldig alvorlig på overtredelser som kan forstyrre lufttrafikken, sier politiadvokat.
Jan Frantzen

En rekke innflyvninger til Gardermoen ble stanset da droner ble observert nær flyplassen ved to anledninger 13. juni i år. Ved den første hendelsen ble droneoperatøren identifisert og politianmeldt. Denne saken er nå avgjort.

Politistasjonssjef Grethe Løland

– Statsadvokaten har besluttet inndragelse av drone og ileggelse av et forelegg på 20 000 kroner, sier politistasjonssjef Grethe Løland i Gardermoen politistasjonsdistrikt til UAS Norway.

Hun viser til Luftfartsloven § 14-31, jf. § 14 – 13, jf. § 9 – 1, jf. forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord § 54, annet ledd.

– Grunnlaget for forelegg og inndragelse av utstyr er at onsdag 13. juni 2018, cirka klokken 14.20 i Nannestad, fløy han/hun en drone nærmere enn fem kilometer fra Oslo lufthavn, uten særskilt tillatelse, sier Løland.

Siktede har vedtatt forelegget.

Juristen på saken er politiadvokat Eline Andreassen. Hun sier at bestemmelsen i Luftfartsloven kan medføre bøter eller fengsel inntil seks måneder i forbindelse med uaktsomhet.

– I likhet med luftfartsmyndighetene ser politiet veldig alvorlig på overtredelser som kan forstyrre lufttrafikken og forårsake farer for den, sier hun.

Juristen forteller at statsadvokaten ble konferert, fordi det er liten praksis på denne typen saker.

– Mitt inntrykk er at det ikke fins så mange slike straffesaker, fordi droneoperatøren tidligere sjelden har blitt identifisert, sier hun.

– Betyr det at dette er en viktig sak?

– Ja, det mener jeg det er. Det er ikke mange slike straffesaker, og det er naturlig at denne saken blir veiledende for videre praksis. Samtidig er det viktig å påpeke at alvorlighetsgraden vil variere ut fra konsekvenser og hvilken risiko handlingen medfører. I ytterste konsekvens kan straffen bli langt strengere, og også medføre lengre fengselsstraffer, dersom ulovlig droneflyvning fører til farlige situasjoner ved en flyplass, sier Andreassen.

LES OGSÅ: Hva skjedde på Gardermoen 13. juni?