Det har kommet tusen nye RO1-operatører bare de siste seks månedene, men tallet hendelser og ulykker går ned. Pål-Sindre Svae er av de nye brukere, han jobber som vilt og utmarksrådgiver i Indre Østfold kommune
Foto:Anders Martinsen

Flere droneoperatører – færre uhell

Antallet registrerte droneoperatører i Norge har passert 5000. Samtidig ligger det an til en nedgang i antall rapporteringer og bekymringsmeldinger.
Jan Frantzen

Tall fra Luftfartstilsynet viser at det så langt i år er registrert 23 luftfartshendelser der droner var involvert, samt én ulykke med drone. I fjor var det registrert totalt 77 totalt slike hendelser.

– Vi må analysere rapportene før vi kan si noe om årsaken til at det tilsynelatende er færre rapporteringer i år enn tidligere, sier Line Stensby Bogan, som er flyoperativ inspektør i seksjonen for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.

Hun slår fast at det er viktig å skille på rapporteringer og bekymringsmeldinger.

– Rapporteringsskjemaet er laget for at luftfartsaktørene selv skal kunne rapportere inn. Den typen rapporteringer vi får her er ikke fra mannen i gata som observerer ulovlig droneflyvning, den handler om hendelser og ulykker i luftfarten generelt. Det kan også være lovlige flyvninger hvor man opplever noe uforutsett. Det vi ønsker å oppnå med rapportering er å avdekke sikkerhetskritiske forhold, tekniske ting eller andre ting som bør forbedres. Hvis mannen i gata opplever ulovlig eller uvettig flyvning, er det mer naturlig å sende oss en bekymringsmelding.

– Hvem er det som i hovedsak rapporterer inn hendelser?

– Det har vært en blanding fra bemannet luftfart og ubemannet luftfart, men vi får nok flere fra den bemannede delen. Dagens system er lagt opp på en måte som også passer dem best.

– Får dere mange bekymringsmeldinger fra «mannen i gata»?

– I år har vi mottatt rett i overkant av 50 bekymringsmeldinger. Løpene er ulike i sakene, avhengig av omfang og alvorlighetsgrad. Noen meldinger er det ikke hold i, fordi det viser seg at operatøren hadde alle papirer i orden og flyvningen var gjennomført lovlig. I 2019 var det i overkant av 110 bekymringsmeldinger totalt, forteller Stensby Bogan.

Fikk bot for ulovlig flyvning

I sommer ble en person fra Bodø anmeldt av Luftfartstilsynet for ulovlig droneflyvning. Personen manglet operatørtillatelse og fløy innenfor fem-kilometer-grensen fra flyplass. Vedkommende fikk en bot på 7000 kroner. I 2019 advarte Luftfartstilsynet om at de ville anmelde flere for ulovlig droneflyvning, men hendelsen i Bodø er den første anmeldelsen så langt i år.

– Det har ikke vært mange saker siden da. Kanskje hadde advarselen en preventiv effekt. Jeg tror de aller fleste registrerte operatører er veldig flinke til å følge regelverket, men vi vet selvfølgelig at noen bryter det også. Ulovlig flyvning, i tilfeller hvor folk vet bedre – eller bør vite bedre, risikerer å bli anmeldt. Det er noe vi ønsker å komme til livs, sier Stensby Bogan, som konstaterer at en av Luftfartstilsynets hovedoppgaver er å ivareta sikkerheten.

Line Stensby Bogan fra seksjonen for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.

– Vi jobber med det gjennom godkjenninger og tilsyn, hvor vi ser om operatøren følger reglene og hvordan de jobber med sikkerhet. I tillegg prøver vi å nå ut til så mange som mulig med informasjon, sikkerhetsbrev og konferansen SID (Sikker integrering av droner). Så håper vi at det etter hvert vil bli lettere å rapportere inn hendelser, slik at vi kan få en god statistikk på det. Det er også en viktig del av sikkerhetsarbeidet i luftfarten, sier Stensby Bogan.

– Hvor ofte er dere ute på tilsyn?

– Vi har ikke et lovpålagt tidsintervall for hvor ofte vi skal drive tilsyn. Vi tar et utvalg av alle operatørene våre, så det at vi kan komme på tilsyn er absolutt et realistisk scenario.

Spennende utvikling

Leder i UAS Norway, Anders Martinsen, synes nedgangen i antall hendelser er interessant.

– De sier noe om at den generelle luftfarten har hatt en historisk lav aktivitet etter koronautbruddet. Det har, så vidt vi er kjent med, vært i området med GA – General Aviation – at en del av disse ulykkene og hendelsene har oppstått, sier han.

Martinsen tror imidlertid ikke Covid 19-situasjonen er hele forklaringen.

UASN-leder Anders Martinsen.

– Vi håper også at dette er et resultat av arbeidet med sikker integrasjon av droner som UAS Norway gjør med blant andre Luftfartstilsynet, Avinor Flysikring og NHO luftfart. Vi håper det er begynnelsen på en trend hvor vi ser færre ulykker og hendelser hvor droner er involvert. Vi skal fortsette arbeidet for at alle droneoperatører skjønner hvilket ansvar de har, slik at det kan være en sameksistens mellom generell luftfart og droner, sier Martinsen.

Ifølge tall fra Luftfartstilsynet er det nå totalt er 5308 registrerte droneoperatører i Norge. 4997 av disse er i R01-kategorien, mens 161 er i R02 og 150 i RO3. Martinsen påpeker at det har kommet tusen nye RO1-operatører bare de siste seks månedene. Likevel ser altså antallet ulykker og hendelser ut til å bli lavere.

– Her kan det være underrapportering og andre forhold som er deler av forklaringen, men det er en spennende utvikling, sier han.