Utviklingen i det beregnede antallet droner i Norge.
Foto:Norsk Dronebarometer / Opinion AS

Norsk Dronebarometer presentert på UNC 2024:Flere enn 565.000 droner i Norge

Antallet droner i Norge er nå 565.000. Det er mer enn 2,4 ganger så mange som da Norsk Dronebarometer første gang beregnet tallet i 2017.
Hans O. Torgersen

Opinion har kalkulert antallet droner basert på spørreundersøkelser. På første dag av den nordiske dronekonferansen UNC 2024 i Oslo onsdag presenterte seniorrådgiver Ola Gaute Askheim årets tall for et fullsatt publikum.

– I 2017 beregnet vi at det var omtrent 230.000 droner i Norge. Siden da har vi mer enn doblet det tallet siden 2017. Vi hadde en liten dupp i 2020, fortalte Askheim.

I 2020 tenkte noen at antallet droner kanskje hadde nådd et metningspunkt. Det beregnede antallet droner var da 380.000, ned fra 459.000 året før, men så skjøt utviklingen fart igjen og hvert år har ført til ny rekord.

Ola Askheim i Opinion forklarer tallene i Norsk Dronebarometer for en fullsatt sal under UNC 2024 i Oslo. FOTO: FREDRIK NAUMANN / UAS NORWAY

Askheim i Opnion hadde mange andre tall å vise frem. Spørreundersøkelsene som er gjennomført for Norsk Dronebarometer viser blant annet at nordmenn har en mer positiv innstilling til droner igjen, etter at akseptansen falt merkbart etter de mange påståtte droneobservasjonene ved kritisk infrastruktur i 2022.

I Norsk Dronebarometer laget høsten 2022 falt tallet på nordmenn med positiv holdning til droner til 38 prosent, fra rekordhøye 68 prosent i 2021. Nå er vi med 63 prosent på vei tilbake til samme nivå som i 2021.

Skjermdump: Norsk Dronebarometer / Opinion AS

Flyr du i dag drone i åpen kategori er det nærmest ingen sjanse for at du blir utsatt for noen kontroll, da det ikke er Luftfartstilsynet, men politiet som er tilsynsmyndighet. Norsk Dronebarometer viser at mange dronepiloter ønsker mer kontroll. Blant profesjonelle operatører ønsker 54 prosent, klart flere enn halvparten, kontrollen velkommen, mens bare 30 prosent synes det er ok som det er.

Bildet er litt annerledes blant de ikke-kommersielle aktørene. Der er like mange fornøyd med tingenes tilstand som de som ønsker mer kontroll.

Skjermdump: Norsk Dronebarometer / Opinion AS

Både private og profesjonelle droneoperatører er nesten samstemte i spørsmålet om det skal bli obligatorisk å registrere flyvningen sin før man sender dronen i luften. Det er et klart flertall i begge grupper, men størst er flertallet blant de profesjonelle. Hele 69 prosent ønsker seg en slik ordning.

I dag er registrering i Avinors app Ninox Drone frivillig. Droneoperasjoner som legges inn der, blir i samme øyeblikk synlige på HemsWX, verktøyet som blant annet pilotene på luftambulansene og politihelikoptrene bruker når de planlegger sine flyvninger.

Skjermdump: Norsk Dronebarometer / Opinion AS