Det siste av fire forbudsområder omfattet luftrommet over hele Drammensvassdraget, fra Hønefoss i nord til havnen i Drammen i sør.
Foto:Skjermbilde fra Ippc.no

Flere forbudssoner under ekstremværet – presseorganisasjonene reagerer

Mandag morgen forlenget politiet det siste av de fire forbudsområdene under ekstremværet til onsdag 16. august klokken 12.
Hans O. Torgersen og NTB

To politidistrikter innførte til sammen fire forbudssoner under ekstremværet Hans. Luftrommet over store områder er blitt sperret helt opp til 5000 fots høyde.

De største restriksjonsområdene har vært på rundt 300 kvadratkilometer; korridorer over Hallingdal og Drammensvassdraget på henholdsvis 64 og 67 kilometer i lengde og en bredde på 2,5 nautiske mil, 4,6 kilometer.

Dette fører til at blant annet mediene som skal dokumentere de voldsomme skadene av ras og flom hverken kan bruke droner eller helikopter for å få bilder og video fra luften. Presseorganisasjonene reagerer kraftig.

– Vår erfaring er at politiet tar veldig hardt i, både når det gjelder omfanget og det geografiske området, og at man også lar restriksjonene stå veldig lenge. Hvis ikke mediene sier ifra og klager, så blir den reelle muligheten for å gjøre jobben vår mye dårligere, både når det gjelder den løpende dekningen og dokumentasjon, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.

Slik så det ut i Leirsund nordøst for Lillestrøm mandag kveld. Senere ble det verre. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Redaktørforeningen og Norsk Presseforbund sendte før helgen brev til politiet der man ber om at medienes bruk av droner og andre luftfartøy unntas fra slike luftromsrestriksjoner.

– Dette er Norge 2023, det er viktig både for den informasjonen som vi trenger nå og for fremtiden å dokumetere det som skjer, sier Nybø.

I pressemeldingen fra politiet som ble sendt ut mandag, står det blant annet:

«Beslutningen er tatt av hensyn til innsatspersonellets og andres sikkerhet i tilknytning til området. Restriksjonsområdet har en horisontal utstrekning på 2,5 nautiske mil rundt området nevnt over. I vertikal utstrekning over bakken gjelder restriksjonene opp til 5000 fot.»

I brevet som presseorganisasjonene sendte til alle politidistriktene, skriver man blant annet dette:

«NP og NR viser til at det flere steder er nedlagt luftromsrestriksjoner i forbindelse med ekstremværet «Hans». Vi har forståelse for at det kan være nødvendig å begrense flytrafikken i gitte områder og perioder, men vil samtidig minne om at politidistriktene har plikt til å tilrettelegge for at mediene kan ivareta sitt informasjonsansvar i denne situasjonen.

Dette innebærer at alle restriksjoner må vurderes forholdsmessig opp medienes mulighet til å gjøre egne observasjoner og ta egne bilder for å dokumentere og vise fram hva som skjer, omfang og pågående rednings- og forebyggingsarbeid. Vi oppfordrer derfor politidistriktene til å vurdere om redaksjonelle medier kan unntas fra forbudene, på lik linje med militær-, politi-, ambulanse-, søke- eller redningsoppdrag.  Dette kan eventuelt skje gjennom pool-ordning. »

– Vi har ikke fått tilbakemelding fra politiet, men vi har opplevd at det har vært kontakt i ulike geografiske områder der det har løst seg, sier Nybø til Dronemagasinet.

Fra Leirsund mandag, helt i starten av ekstremværet Hans. Både veibroen og gangbroen over elven Leira måtte stenges da elven gikk over sine bredder. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Det var erfaringene fra Hallingdal tidlig under ekstremværet som førte til at Sør-Øst politidistrikt innførte restriksjonsområdet over Drammensvassdraget.

«Hva gjelder politiets egne operasjoner var det til tider krevende å ha oversikt når det var høy aktivitet i lufta (egne og andres luftfartøy), spesielt i Hallingdal. Dette var også begrunnelsen for at det ble innført flyrestriksjoner i Drammensvassdraget.  For øvrig vil vi i etterkant evaluere hele hendelsen der luftoperasjoner vil inngå som en del av evalueringen», skriver senior kommunikasjonsrådgiver Torgny Alstad i politiet til Dronemagasinet.

Lørdag åpnet politiet for at mediene kunne fly sine oppdrag i et eget tidsrom.

«Det er to medier som har orientert om at de ønsker å fly (lørdag) og en redaksjon som generelt er uenig i flyrestriksjoner. Det samme mediet benyttet seg ikke av anledning til å fly i den aktuelle perioden lørdag», skriver Alstad.

Les også: Slik ble flysikkerheten opprettholdt i redningsarbeidet etter Gjerdrum-rase