Folk flest er positive til droner

I USA har de undersøkt folks holdninger til droner. Her er svarene de fant.
Tekst/Foto: Anders Martinsen

Hvilken innstilling har folk til holdninger, og endres de over tid?
Dette ønsket analytikere fra RTI International å finne ut av. Derfor gjorde de undersøkelser i hhv 2013 og i 2015. Vi møtte Jonathan Evans for å høre mer om svarene de kom frem til.

– Vi har en teknologi som vokser i rekordtempo, da er det også viktig å vite hva folks generelle holdning til bruk av droner er. Holdninger er med på å påvirke hvor raskt vi tar i bruk teknologien og samtidig også en viktig faktor for at det skal være politiske vilje til å introdusere teknologien på mange områder, sier Evans.

Få kjenner til droner I 2013 fikk analytikerne et overraskende svar ifølge Evans. – Det overrasket oss at over 20 prosent av de forespurte ikke hadde hørt noen ting om, eller kjente noe til droner. Det overrasket oss siden droner i våre øyne hadde fått en betydelig interesse og oppmerksomhet. Ser vi tilbake på tallene var over 90 prosent positive til at droner skulle brukes i søk og redning. I materialet fra 2015 så vi en endring i folks kjennskap til droner og flere hadde hørt noe om droner i forhold til tallene fra 2013.

Hva kan dette skyldes?
– Vi tror det henger sammen med at vi nå ser en hel industri som bygges opp rundt droner og at fokus endres fra det militære og mer over til det kommersielle og private bruken av teknologien. Men vi så samtidig noe interessant – ut i fra vårt materiale så vi et tydelig mønster, de vivar i kontakt med ønsket ikke å gi statlige brukere en carte blance hvor de kunne bruke det til alt. Men ettersom vi gikk på mer spesifikke applikasjoner var folk flest positive, forteller analytikeren. Amazon endret alt Skal vi lytte til bransje-eksperter som Miles O´Brian og FAA må vi bruke tid på å snakke om droner og bruke sosiale medier til å nå ut med et balansert budskap. Og nettopp her så analytikerne fra RTI noe spesielt som endret folks innstilling til droner i løpet av kort tid.

– I desember 2013 var Amazon-sjef Jeff Bezos på 60 minutes og fortalte om deres planer for å levere pakker ved hjelp av droner. I løpet av denne måneden var det mer enn 80.000 tweets on droner – vi har aldri sett noe lignende gjennom de analyser vi har gjort av sosiale medier og over 600 publiserte artikler om temaet da i en periode på 2 år. Det endret måten vi snakket om droner på og vi så også en positiv endring i hva folk diskuterte. Gjennom artiklene så vi en gjennomgående positive holdning til kommersielt bruk av droner, men en mer negative omtale av droner til privat bruk.

En ulykke kan endre alt

– Uten å ha et tallmateriale å henvise til skal jeg være forsiktig med uttale meg om holdninger fremover, men det vil overraske meg om ikke trenden fortsetter ved at vi får mer oppmerksomhet rundt droner og den positive bruken av dem – samtidig mener vi at en ulykke kan ha store negative konsekvenser for folks oppfattning av droner, ikke bare I USA men også globalt, avslutter Jonathan Evans fra RTI International