FORBUDSSONE: 3000 fot opp i luften, én nautisk mil eller 1.852 meter fra et punkt i Slottsparken er det flyforbudssone i Oslo sentrum. 17. mai ble tre dronepiloter stoppet. Én av dem skal ifølge politiet ha fløyet bare noen meter over hodene på barnetoget på Karl Johans gate.
Foto: GOOGLE MAPS

Tre droner tatt i Oslo på 17. maiFløy drone over hodene på barnetoget

Én mann fløy drone bare 10 meter over barnetoget på Karl Johans gate, ifølge politiet. Tre dronepiloter risikerer 12.000 kroner i bøter og droner inndratt, etter ulovlig flygning i Oslo 17. mai.
Ole Dag Kvamme

– Politiet observerte en drone ca. 10 meter over Karl Johans gate mens barnetoget pågikk på 17. mai, opplyser politiadvokat Helen Møller ved Oslo politidistrikt.

Det har vært forbudt å fly drone, fly og helikopter i Oslo sentrum siden 2007, da man opprettet en forbudssone 1852 meter (én nautisk mil) rundt Oslo sentrum, satt fra et punkt i Slottsparken, i en høyde av 3000 fot (914 meter).

Før nasjonaldagen rykket politiet ut og advarte mot ulovlig flyvning, likevel ble tre personer tatt.

Fakta

Forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over sentrum av Oslo trådte i kraft 1. november i 2007, og du finner den på Lovdata.

Skal du søke om å fly i Oslo sentrum, kan du henvende deg her.

 

Etter tårnflyvning i 1998

Uten spesiell tillatelse er det ikke lov å fly i sentrum av Oslo sentrum, med altså en nautisk mils omkrets (se kart) fra et punkt i Slottsparken.

Politiet har håndhevet forbudet strengt. Sjelden har tre piloter blitt tatt på en og samme dag i Oslo for å bryte droneforbudet.

I 2019 aksjonerte norske myndigheter mot ulovlig flygning over Slottet på 17. mai, noe som først ble kjent da Dronemagasinet omtalte forholdet året etter.

Bakgrunnen for forbudet skal ha blitt initiert etter at Bjarte Berntsen 17. august 1998 fløy et småfly mellom tårnene på Oslo rådhus. Etter dette opplevde myndighetene at man måtte kontrollere lufttrafikken over Oslo sentrum bedre, ettersom den frem til da hadde vært uregulert.

Mange reagerer i dag på at Oslo har et så strengt flyforbud, og mener det er modent for en revisjon.

Tre tatt i 2022

Tross kraftige advarsler ble tre dronepiloter stoppet 17. mai i år.

To av hendelsene skal ha foregått om formiddagen. En av dem skal ha vært ved Rådhusplassen. Da ble mannen anmeldt, og dronen beslaglagt.

Like etter ble en kvinne stoppet for ulovlig flygning, også hun fikk dronen beslaglagt, skriver Dagbladet.

Ett fulgt opp

Da Dronemagasinet onsdag spurte politiet om informasjon om forholdene, svarte seniorrådgiver Steinar Wulfsberg-Gamre i kommunikasjonsstaben ved Oslo politidistrikt at bare en av sakene var fulgt opp.

– Det er foreløpig opprettet sak på én av de tre sakene som ble registrert på 17. mai, opplyser seniorrådgiver Steinar Wulfsberg-Gamre.

Det er ikke klart hvor alle tre fløy, hva slags droner som ble benyttet, eller hvilke metoder politiet brukte for å stoppe dem.

Like over hodet

Men én av dem ble altså stoppet da politiet oppdaget flygning rett over hodene i barnetoget.

– Politiet observerte en drone ca. 10 meter over Karl Johans gate, mens barnetoget pågikk på 17. mai.  Det ble i nærheten også observert en mann som så ned på en skjerm, som viste seg å være en dronepilot, sier politiadvokat Helen Møller ifølge seniorrådgiver Steinar Wulfsberg-Gamre.

Mannen som fløy skal ha vært i 30-årene, og bekreftet at han styrte dronen, og etterfulgte beskjeden om å lande.

– Dronen ble tatt i beslag av politiet og mistenkte må påregne en reaksjon fra politiet i form av et forelegg og inndragning av dronen. Saken vurderes nå av en politiadvokat, opplyser Møller/ Wulfsberg-Gamre.