Aalborgtårnet er et landemerke i Aalborg, men i åpen kategori kan du ikke fly i det hele tatt ved tårnet. Du må til en vei som liggere lavere enn tårnet. Derfra kan du fly opp i 24 meters høyde.
Foto:Hans O. Torgersen

Maks flyhøyde kan være så lavt som 10 meterFly drone i Danmark? Slik er reglene

Tar du med dronen på ferie i Danmark? Da bør du kjenne noen av de nasjonale bestemmelsene. For norske dronepiloter ligger det noen overraskelser der.

Hans O. Torgersen

En av overraskelsene er at maksimum høyde kan være noen få meter. Mer om det lenger ned i artikkelen. 

De nasjonale reglene, som du finner på nettsiden www.droneregler.dk, kommer i tillegg til det felles europeiske regelverket, som også gjelder i Norge. 

I denne artikkelen konsentrerer vi oss om de danske, nasjonale reglene som gjelder for åpen kategori. Har du operatørlisens i spesifikk kategori, gjelder det andre regler enn de vi tar for oss her. 

I Danmark er det et større fokus på privatlivets fred enn hjemme i Norge. Det er blant annet ikke lov å fly nærmere en boligeiendom enn 2,5 meter uten tillatelse. Det er heller ikke lov å fly «over et gjerde eller en hekk uten samtykke fra eiendommens eier eller beboer».

De danske reglene gir også et større vern enn i Norge til alt fra kongelige eiendommer og strømledninger til landingsplasser for ambulansehelikoptre, jernbaner og firmaer som har lagre av eksplosjonsfarlig materiale. 

Dronen svever her noen få meter over bakken og vi fikk dette bildet med telelinse fra litt lenger opp i bakken. FOTO: HANS O. TORGERSEN

– Da de nye EU-reglene trådte i kraft, forstod vi at vi var nødt til å få avstandsreglene inn i en ny lovbestemmelse. Blant annet privatlivets fred er fortsatt noe man på et politisk hold holder fast ved at man gjerne vil håndheve. Det er en videreføring av den gamle regelen, forteller Janus Bill Andersen, som er fullmektig i droneavdelingen i Trafikstyrelsen i Danmark, som tilsvarer Luftfartstilsynet i Norge.  

– Hva er forskjellen mellom de nasjonale reglene i Danmark og Norge?

– Jeg er ikke så godt innsatt i de norske nasjonale reglene, og kan i utgangspunktet kun uttale meg om de danske reglene. Der kan man si at vi primært har fokus på de grønne områder (miljøbeskyttelsesområdene), de sikringskritiske områdene, som blant annet er kongehusets eiendommer og ambassader, der du skal holde 150 m avstand, og militære områder med 300 meters avstand. Så er det alle lufthavnene.

– Kan man fly drone midt i København?

– Ja, det kan du godt. Vi har ikke lukket byene av for droneflyging, men selvsagt gjelder avstandskravene til mennesker og boligeiendommer. 

– Får dere mange rapporter fra folk om droneflyging?

– Jeg tror det kan telles på en hånd hvor mange ulovlige droneflyginger vi får inn på vårt bord. Generelt ber vi folk om å ringe politiet hvis de opplever ulovlig droneflyging. Politiet er gode til selv å ta hånd om de lovovertredelser som skjer. 

– Er det mange turister som tar med seg droner til Danmark?

– Det har vi ikke noe tall på. I ferieperioden får vi flere henvendelser om man kan fly ved fyret Rubjerg Knude. Det er et yndet sted å fly drone, og mange slår pannen i veggen når de oppdager at det ikke er tillatt. Men det rapporteres jevnlig om ulovlig droneflyging ved Rubjerg Knude.

Rubjerg Knude Fyr ved Lønstrup på nordvestkysten av Danmark er et yndet fotomotiv for turister. I 2019, da dette bildet ble tatt, måtte fyret flyttes 80 meter for ikke å bli tatt av havet, som spiser seg innover sanddynene. Her er det ikke lov å fly drone fordi området er militært. FOTO: Henning Bagger /Ritzau Scanpix / NTB

– Er det andre populære turistmål der det ikke er lov å fly?

– Vadehavet er er også et sted der folk gjerne vil fly som turister, men det er et naturvernområde der det ikke er tillatt å fly drone, et såkalt BL 7-15-område. Mange av de naturskjønne områder er underlagt BL 7-15, der man ikke har lov å fly. Vi har hatt enkelte saker der folk har sendt opp drone fra Amalienborg slottsplass, sier Andersen. 

Amalienborg slott er residensen til dronning Margrethe. Slottet bevoktes av militære mannskaper, og da er avstandsregelen for droner 300 meter. 

Folk samler seg for å se på vaktskiftet ved Amalienborg Slott. Her er det ikke lov å fly drone, men mange andre steder midt i den danske hovedstaden er det faktisk tillatt. FOTO: Marianne Løvland / NTB

– Nå er dronebransjen så allsidig at det kan være 16-åringer som kjøper drone uten å tenke på noen som helst lovregel. Så kommer de uforvarende til å bryte reglene. Vi ser det i stadig mindre grad, men det er fortsatt noen som tror at man kan foreta seg hva som helst med en drone, bare fordi man har fått lov til å kjøpe den. 

Dette må du lære deg før du flyr i Danmark:

De nasjonale reglene i Danmark er så annerledes de norske at det er en fare for at du på ferie i Danmark uforvarende kan bryte reglene. En av forskjellene er bruken av «banehøyde». Hvis du har kompetansebevis for drone, får du lov å fly så nærme rullebanen på en lutfthavn som to kilometer, men da er maks høyde 40 meter «over banehøyden på flyplassen». 

Her er det nødvendig med et eksempel: Flyplassen i Aalborg er både sivil (regel om fem kilometers avstand) og militær (åtte kilometers avstand) ligger rundt to meter over havet. Vi fløy fly med dronen i et boligområde utenfor Aalborg.

Huset til våre danske venner ligger 36 meter over havet. Det betyr at vi lovlig kan fly i seks meters høyde (36 – 2 = 34 og 40 – 34 = 6). Lenger opp i gaten er terrenghøyden over 40 meter – og der kan vi ikke fly i det hele tatt. 

Her er vi på et sted som ligger innenfor åtte-kilometersgrensen fra den militære flyplassen i Aalborg (det store feltet med lyserødt) og mellom en og to kilometer fra en landingsplass for ambulansehelikopter. SKJERMDUM FRA DRONELUFTRUM.DK

Et annet eksempel: På ferie i Aalborg er det fristende å bruke dronen til å ta bilde av Aalborgtårnet. Det ligger nærmere den militære flyplassen enn åtte kilometer, men lenger unna enn to kilometer. Altså gjelder regelen om 40 meters høyde over «banehøyden». Problemet er at tårnet står på en bakketopp 46 meter over havet. Altså «no go» for drone.

Vi fløy derfor opp fra veien nedenfor, den som går forbi Kunsten, Aalborgs museum for moderne kunst. Veien ligger på 18 meters høyde. Regnestykket gir oss da 24 meters flyhøyde.

Landingsplass for ambulansehelikopter

Andre regler som er verdt å merke seg: Det er forbudt å fly nærmere en landingsplass for ambulansehelikopter/legehelikopter enn to kilometer. Har du kompetansebevis, får du lov å fly inntil én kilometer fra landingsplassen, men ikke høyere enn 50 meter over «banehøyden» på helikopterplassen.

Hvilke regler som gjelder der du planlegger å fly, finner du enkelt i Droneluftrum, som er appen til Naviair, det danske Avinor. Du finner samme informasjon på nettsiden Droneluftrum.dk. Trykker du på flyplassen, får du vite hva terrenghøyden er, altså høyde over havet for rullebanen. På samme måte finner du terrenghøyden for stedet der du skal fly.

Musikkens Hus i Aalborg er et eksempel på moderne, dansk arkitektur. Her er det lov å fly opp til 40 meters høyde hvis du har kompetansebevis for drone. Bildet er tatt fra 16 meters høyde. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Norske dronepiloter på ferie i Danmark må også være oppmerksomme på at store arealer er stemplet som naturvernområder. Det gjelder for eksempel sjøen utenfor Øster Hurup, et populært feriested på østkysten sør for Aalborg. Der er til og med badestranden en del av naturvernområdet.

Forbudet gjelder all flyging under 1000 fot, og dermed rammer det all vanlig droneflyging. Maks lovlig høyde ved droneflyging i både Norge og Danmark er 400 fot, 120 meter.

Havnen i Øster Hurup er en øy i et område der alt annet, også badestranden, er forbudt for droner fordi det er naturvernområdet. FOTO: HANS O. TORGERSEN

I alle disse områdene er det ulovlig å fly drone, selv om det er mulig å få unntak fra forbudet hvis man har et oppdrag i området.

De store områdene merket med grønt er naturvernområder der det i utgangspunktet ikke er lov å fly drone. FOTO: Skjermdump fra Droneluftrum.dk.

Fakta

De nasjonale reglene i Danmark finner du i lovteksten til «Bekendtgørelse 2253». Vi gjengir her en kortversjon:

 • Flyging med droner må ikke foregå nærmere enn 2 km horisontalt fra landingsplass for ambulansehelikopter (HEMS), men har du kompetansebevis kan du fly inntil 1 km fra en slik plass, men ikke høyere enn 50 meter over helikopterets «rullebanehøyde».
 • Flyging med droner skal ikke foregå nærmere enn 5 km horisontalt fra rullebane på offentlig godkjent flyplass og 8 km horisontal avstand fra rullebane ved militær flystasjon. Dersom dronepiloten har kompetansebevis, kan han eller hun fly inntil 2 kilometer fra rullebanen på sivil eller militær flyplass, men ikke høyere enn 40 meter over rullebanehøyden.
 • Flyging med droner må ikke foregå nærmere enn 150 meter fra kongehusets boliger, Christiansborg slott, statsministerboligen Marienborg, ambassader, kolonne 3-selskaper (firmaer som har lagre med brannfarlige, eksplosive, giftige eller miljøfarlige materialer), politistasjoner og kriminalomsorgens institusjoner (blant annet fengsler).
 • Droneflyging kan ikke foregå nærmere enn 300 meter fra militært område, inkludert kongelige boliger som er under vakthold av Forsvaret og midlertidige militære områder, med mindre det er innhentet tillatelse fra Forsvarskommandoen.
 • Flyging med droner kan ikke foregå nærmere enn 300 meter fra militære fly og marinefartøy, med mindre det er innhentet tillatelse fra fartøysjefen eller Forsvarskommandoen. 
 • Det er ikke tillatt å fly lavere enn 1000 fot over naturvernområder.
 • Det er ikke tillatt å fly nærmere jernbane og bybane enn 15 meter.
 • Det er ikke tillatt å fly over offentlig vei med fartsgrense over 70 km/t.
 • Det er ikke tillatt å fly drone nærmere strømførende kabler enn 5 meter.
 • Flyging med droner over bygninger og boligeiendommer og tilhørende hager, gårdsrom og lignende, som er avgrenset av gjerder, hekker, murer eller lignende, uten etter samtykke fra eier eller beboer.
 • Flyging med droner nærmere enn 2,5 meter fra boligeiendommer, som ikke er avgrenset av gjerder, hekker, murer eller lignende, kan ikke finne sted uten etter tillatelse.
 • Det er forbudt å fly nærmere enn 150 meter et innsatsområde der nødetatene arbeider.