Høyere enn dette får du ikke fly, selv om du befinner deg lavere enn åsen der Aalborgtårnet står. Årsaken er den særdanske regelen om hvor høyt du kan fly i forhold til «banehøyden» på flyplassen flere kilometer unna.
Foto:Hans O. Torgersen

Fly drone i Norden i sommer? Her er reglene

Planlegger du å ta med dronen på ferien til våre naboland? Vi forteller deg hvilke feller du må unngå. En av dem er verdens lengste forbudssone.
Hans O. Torgersen

Droneflyging på ferie i utlandet har aldri vært enklere enn nå, etter at de felles europeiske reglene ble innført. Men det er en rekke nasjonale tilpasninger som man må være klar over. 

I denne artikkelen går vi gjennom de nasjonale reglene og rutinene som gjelder for operasjoner i åpen kategori i våre nærmeste nordiske naboland. Har du operatørlisens i spesifikk kategori, gjelder det andre regler enn de vi tar for oss her. 

Vi starter i kanskje det mest populære ferielandet i Norden for nordmenn, landet der det er «dejlig å være norsk». 

DANMARK

Når vi har fløyet i Danmark har vi møtt på flere overraskelser. En av dem er at maksimal flyhøyde kan være noen få meter. Mer om det lenger ned i artikkelen. 

De nasjonale reglene, som du finner på nettsiden til Trafikstyrelsen, kommer i tillegg til det felles europeiske regelverket, som også gjelder i Norge. 

Privatlivets fred

I Danmark er det et større fokus på privatlivets fred enn hjemme i Norge. Det er blant annet ikke lov å fly nærmere en boligeiendom enn 2,5 meter uten tillatelse. Det er heller ikke lov å fly «over et gjerde eller en hekk uten samtykke fra eiendommens eier eller beboer». 

Ikke for nære bolighusene vi ser på dette dronebildet fra feriebyen Øster Hurup sydøst for Aalborg. FOTO: Hans O. Torgersen

De danske reglene gir også et større vern enn i Norge til alt fra kongelige eiendommer og strømledninger til landingsplasser for ambulansehelikoptre, jernbaner og firmaer som har lagre av eksplosjonsfarlig materiale. 

– Privatlivets fred er fortsatt noe man på et politisk hold holder fast ved at man gjerne vil håndheve. Det er en videreføring av den gamle regelen, forteller Janus Bill Andersen, som er fullmektig i droneavdelingen i Trafikstyrelsen i Danmark, som tilsvarer Luftfartstilsynet i Norge. 

Ikke for nær dronningen 

– Kan man fly drone midt i København?

– Ja, det kan du godt. Vi har ikke lukket byen av for droneflyging, men selvsagt gjelder avstandskravene til mennesker og boligeiendommer. 

Men selv om det er lov å fly drone i store deler av København, så er det unntak. Et av dem er Amalienborg slott, residensen til dronning Margrethe. Slottet bevoktes av militære mannskaper, og da er avstandsregelen for droner 300 meter. 

Dronekartet over København viser at det er forbudt å fly ved dronningens residens, Amalienborg slott. Vi ser også forbudsområdene ved de mange ambassadene, men vi ser også at det er fritt rem blant annet i området rundt Christiania. FOTO: Skjermdump dronezoner.dk.

Maks høyde seks meter

De nasjonale reglene i Danmark er så annerledes enn de norske at det er en fare for at du på ferie i Danmark uforvarende kan bryte dem. En av forskjellene er at danske myndigheter bruker begrepet  «banehøyde».

Dronepiloter må holde seg minst fem kilometer fra flyplasser og to kilometer fra landingsplasser for luftambulanse. Hvis du har kompetansebevis for drone i kategori A2, får du likevel lov å fly så nær rullebanen på en lufthavn som to kilometer, men da er maks høyde 40 meter «over banehøyden på flyplassen». 

Her er det nødvendig med et eksempel: Flyplassen i Aalborg er både sivil (regel om fem kilometers avstand) og militær (åtte kilometers avstand). «Banehøyden» er to meter over havet. Vi fløy fly med dronen i et boligområde utenfor Aalborg.

Seks meter opp i luften, så var vi på 40 meter over «banehøyde» på flyplassen på andre siden av fjorden i bakgrunnen. Vi hadde fortsatt flere meter opp til åsen rett bak oss, men det hjelper ikke. FOTO: Hans O. Torgersen.

Huset til våre danske venner ligger 36 meter over havet. Det betyr at vi lovlig kan fly i seks meters høyde (36 – 2 = 34 og 40 – 34 = 6). Lenger opp i gaten er terrenget mer enn 40 meter over havet – og der kan vi ikke fly i det hele tatt.

Danske luftfartsmyndigheter har et eget dronekart, der du lett kan se hvilke soner av ulik type du må forholde deg til. Dette er noen av sonene der du ikke kan fly:

  • Politistasjoner
  • Fengsler
  • Kritisk infrastruktur, som kraftverk
  • En kilometer fra landingsplasser for helikopter
  • Veier der fartsgrensen (for bilene altså) er 70 km/t eller høyere
  • Du må holde deg minst 15 meter fra jernbanelinjer

SVERIGE

En ferietur med dronen til Karlstad og Strömstad avslørte det som for oss var uventede utfordringer.

I Sverige er det ikke noe nasjonalt regelverk som kan gjøre det krevende å fly lovlig. Der er det de felles europeiske reglene som gjelder, med noen tilpasninger når det gjelder luftrom: 

  • Uten tillatelse fra kontrolltårnet er det ikke lov å fly høyere enn 50 meter i en kontrollsone som strekker seg ca. 10 nautiske mil (18,5 kilometer fra enden på rullebanen) i lengderetningen og 5 NM (ca 9 kilometer) sideveis fra rullebanen på de sivile flyplassene, som det er overraskende mange av i Sverige.
  • I tilsvarende soner rundt militære flyplasser er maksimumshøyden 10 meter. 
  • I tillegg er det ikke lov å fly i en sone på en kilometer rundt landingsplasser for helikopter, typisk ved sykehus. Det er også forbudt å fly ved fengsler, atomkraftverk og militære områder. 

Alle disse områdene finner du lett på Luftfartsverkets nettsted drönarkartan. Drönare er svensk for drone.  

Fra svenske dronekartet. SKJERMDUMP: lfv.se

På nettsidene til Transportstyrelsen finner du mer informasjon om reglene i Sverige og lenker videre til informasjon om gjeldende forbuds- og restriksjonsområder.

Hemmeligheter som må beskyttes

Det er ikke noe overraskende med disse reglene. Overraskelsen venter dronepiloter som ønsker å publisere bilder de har tatt med dronen. Da får man raskt en følelse av at Sverige er et land fullt av hemmeligheter som må beskyttes.

Kort fortalt så risikerer man å gjøre noe ulovlig ved å publisere bilder. Unntaket er hvis bildet viser et begrenset område der du er sikker på at det ikke er noe følsomt eller hemmelig. Du må for all del ikke vise bilder av et større område, spesielt ikke hvis horisonten vises. 

Det hjelper ikke hvis det du har fotografert er en stor skog. Det kan skjule seg hemmeligheter der også. Tilbake til Anders Wike, funksjonssjef i Lantmäteriet:

– Den som fotograferer kan vanskelig vite om det er noe følsomt som vises. Det er ofte skjult, noe som ligger i sakens natur, forklarer Anders Wike, funksjonssjef i Lantmäteriet, til Dronemagasinet.

Dette dronebildet fra havnen i Strömstad mener vi er lovlig å publisere uten at Lantmäteriet har gransket det. Det viser et begrenset området, som er offentlig tilgjengelig, og man ser ikke horisonten. FOTO: Hans O. Torgersen.

Lantmäteriet gransker både dronebilder og bilder tatt fra fly for å godkjenne dem for publisering. Behandlingstiden er lang. 

– På nettsidene deres er det et fokus på om horisonten er med på bildene. Hvorfor det?

– Horisonten er ikke hemmelig, men tanken er at hvis man har med horisonten, så får man med veldig store områder. Hvis man er det minste usikker på bildene man har tatt, send dem inn for godkjenning, sier Wike. 

– Gjelder kravet om tillatelse alle typer publisering, også sosiale medier?

– Ja, men man kan dele bildene med et par kamerater eller en arbeidsgruppe på jobben. 

FINLAND

1340 kilometer lang er grensen mellom Finland og Russland. Samtidig er det lengden på forbudssonen mot droneflyging som finske myndigheter har vedtatt. Sonen er rundt en kilometer bred. 

Dronepiloter må altså holde seg på bakken i dette området, hvis ferieturen går til det østligste av våre nordiske naboland. Bortsett fra dette området, skal det være omtrent like enkelt å fly lovlig i Finland som hjemme i Norge. 

Fyret på øya Kokkola i den vestfinske skjærgården. FOTO: Juho Kuva / Visit Finland

Antallet forbudssoner, både faste og midlertidige, er imidlertid klart flere enn i Norge. Blant annet er det forbudt å fly ved kjernekraftverk og annen kritisk infrastruktur, i tillegg til militære installasjoner. Du finner enkelt alle disse områdene enkelt på kartet til Air Navigation Services Finland (ANS Finland).  

I dette kartet kan du også melde inn din droneflyging, på samme måte som i norske Ninox Drone. 

Her har vi lagt inn en droneflyging i Helsinki som en test av den finske løsningen. Vi sørget for å slette den straks etter at vi sikret oss skjermdumpen.

Andre land i Europa

denne nettsiden til den europeiske luftfartsorganisasjonen EASA finner du en liste med lenker til luftfartsmyndighetene i alle europeiske land. Flere av dem har laget kartløsninger som gjør det enkelt for deg som turist å finne ut hvor du får lov å fly med dronen din.