Tromsø lufthavn er en av testenhetene for det nye UTM-systemet. Foto: Gaute Bruvik

Flygeleder gleder seg til UTM: – Øker sikkerheten og gjør hverdagen enklere for dronepiloter

– Det blir en helt annen verden enn i dag, sier flygeleder ved Tromsø lufthavn, Tarjei Bakkelund, om UTM-systemet som kommer snart.
Jan Frantzen

Når det nyanskaffede UTM-systemet skal testes ut av Avinor Flysikring i vår, er Tromsø lufthavn én av tre flyplasser som er valgt ut som testenhet. Tromsø er etter alt å dømme det kontrolltårnet i Norge som på årsbasis håndterer flest droneforespørsler.

– Årsaken er åpenbar. Lufthavnen ligger på Tromsøya, midt i bebyggelsen for beboerne i Tromsø kommune. I umiddelbar nærhet er det enormt mye bebyggelse og infrastruktur som er i kontinuerlig utvikling. I tillegg har Tromsø veldig mange tilreisende turister, spesielt på vinterstid. For mange av disse er drone en naturlig del av bagasjen. Dette har bydd på utfordringer, sier Tarjei Bakkelund, som er operativ sjef og flygeleder  i tårnet ved Tromsø lufthavn.

Restriksjoner

Da dronebruken eksploderte for noen år siden, ble kontrolltårn rundt i landet involvert i aktivitet de ikke hadde forutsetninger for å håndtere. Det gjaldt ikke minst i Tromsø.

Flygeleder ved Tromsø lufthavn, Tarjei Bakkelund

– De første månedene forsøkte vi etter beste evne å bruke sunn fornuft og den delen av regelverket som kunne overføres til droner, for best mulig å ivareta aktiviteten som dukket opp nærmest fra intet. Vi fikk relativt raskt på plass et instruksverk, som gjorde at vi i større grad kunne forholde oss til pågangen, men dette var ikke dimensjonert for et høyt volum. Det medførte at vi raskt måtte innføre ganske strenge begrensninger, sier Bakkelund.

I Tromsø er det nå kun tillatt å fly drone i definerte tidsrom hver dag.

– Det gjelder én totimersperiode rundt lunsj, og én på kvelden. Og på vinteren er det kun førstnevnte periode som gjelder. Dette var helt nødvendig for at lufttrafikktjenesten i Tromsø skulle kunne  håndtere droneaktiviteten på en sikker måte. Når vi har gjennomført testperioden med det nye UTM-systemet vil vi vurdere å kutte disse restriksjonene, eller eventuelt oppheve dem gradvis, sier Bakkelund, som også har deltatt i prosessen med å anskaffe et UTM-system til norske flyplasser. Han mener systemet vil øke luftfartssikkerheten, gjøre hverdagen mye enklere for dronepiloter og frigjøre kapasitet for flygelederne i tårnet.

– Stikkordet er digitalisering. I dag foregår innmelding ved at droneoperatøren må fylle ut et skjema, som sendes til oss på mail – helst dagen før han skal fly, og minst to timer før flyvningen skal finne sted. Vi må sjekke mailboksen for forespørsler, skrive dem ut på papir og ha dem liggende i en perm. Når noen ringer oss med en henvendelse, må flygelederen inn i permen og lete frem skjemaet for å gi tillatelse til å fly, forklarer Bakkelund.

Enorm forskjell

Dette er en gammel og lite effektiv måte å håndtere dronetrafikk på, konstaterer han.

– Med UTM kan vi forholde oss til et digitalt system, slik at en dronepilot kan søke om å få fly i sanntid når han er i posisjon. Dersom forespørselen er innenfor visse kriterier når det gjelder høyde, område og type operasjon, vil flygelederen i de aller fleste tilfeller umiddelbart kunne akseptere flyvningen. Og deretter kan vi forholde oss til dette digitale systemet, som viser dronen i aksjon. Det er naturligvis en helt annen verden, sammenlignet med det vi holder på med i dag, sier Bakkelund.

– Forventer du at testperioden blir krevende, med et nytt og ukjent verktøy?

– Først og fremst blir det veldig spennende. Jeg ser frem til det, for jeg har stor tro på dette systemet og håper det vil fungere slik vi ønsker. Jeg gleder meg, sier flygelederen, som skryter av dronebransjen i Tromsø.

– Jeg skjønner veldig godt at restriksjonene i Tromsø har vært utfordrende for dronebransjen, og at det er frustrerende når man kun får utføre jobben sin i et par timer i løpet av en arbeidsdag. Det har bransjen  gitt tilbakemeldinger om, men jeg synes i all hovedsak at det har vært gjort på en ordentlig måte, og med forståelse for de utfordringene vi har i kontrolltårnet, og at sikkerheten til enhver tid må komme først, sier Bakkelund.

Enklere hverdag

Ronny Hofsøy er daglig leder i Media Event AS i Tromsø. Han er RO1-operatør og bruker droner regelmessig til film og foto mot reiselivsbransjen. Hofsøy mener det er relativt enkelt å forholde seg til tårnet i Tromsø, men er samtidig positiv til det nye verktøyet som snart rulles ut.

Ronny Hofsøy, daglig leder i Media Event AS.

– UTM betyr en enklere hverdag for oss som droneoperatører. Dessuten gjør det jobben i tårnet lettere, og det setter vi stor pris på. Det er ofte sånn at vi kvier oss litt for å ringe, fordi vi vet at det er hektisk der. UTM blir en digital kanal som gjør kommunikasjonen lettere, og det er utelukkende positivt, sier han.

Media Event er forhåndsgodkjent i tårnet i Tromsø, og får etter forhåndsmeldinger som regel tillatelse til å utføre sine ønskede operasjoner, forteller Hofsøy, men legger til at tidsrestriksjonene kan være ugunstige. Han forstår imidlertid tårnets utfordringer, og mener UTM-systemet er viktig for flygelederne – og for sikkerheten.

Mye uvettig bruk

– Vi har ikke opplevd det nåværende systemet som veldig problematisk, men det er positivt at tårnene får et hjelpemiddel som gjør deres jobb enklere. For meg innebærer det også en trygghet om at det jeg får tillatelse til, faktisk er reelt. Vi har hatt noen tilfeller hvor vi har fått tillatelse, løftet av, og så har det dukket opp et helikopter underveis i vår tilmålte tid. UTM betyr at tårnet får bedre kontroll på alt som befinner seg i lufta, konstaterer Hofsøy.

Han sier han opplever en betydelig mengde ulovlig og uvettig dronebruk, og betviler om UTM er løsningen på dette.

– Problemet er ikke de profesjonelle, det er alle turistene som løfter opp og ikke engang bryr seg om hvor de befinner seg. Det har også i perioder vært kritikk mot enkelte aktører i eiendomsbransjen som kjøper en drone og flyr mer eller mindre uten å spørre om lov. Det er mange som flyr utenfor ordnede forhold, og jeg tror ikke de vil ta i bruk dette verktøyet. Rett og slett fordi de vet at de ikke vil få tillatelse. Kanskje kunne en rapporteringslenke i UTM-systemet vært en måte å bekjempe dette på, sier han.

Stort steg i riktig retning

Nils Håheim-Saers er operativ leder i NORCE, og har base i Tromsø. Han er udelt positiv til et UTM-system.

– Det er et stort steg i riktig retning for dronebransjen og håndteringen av luftrommet, sier han.

Nils Håheim-Saers, operativ leder i NORCE.

– I Tromsø ligger lufthavnen midt i byen og det er kjent fra media at dette er en av de flyplassene hvor det har vært mest ureglementert droneflyvning i luftrommet som skal være forbeholdt bemannet luftfart. Det er fornuftig å starte implementeringen der hvor behovet for regulering og nye verktøy er stort. Vi må anta at et UTM-system gjør inn- og utflyvning til Tromsø lufthavn tryggere, og at sannsynligheten blir mindre for at den bemannede luftfarten forstyrres av droner.  sier Håheim-Saers.

Han minner også om at Norges eneste droneingeniørutdanning befinner seg ved Universitetet i Tromsø.

– Frem til nå har UiT drevet sin treningsflyging ute på landet utenfor Tromsø, utenfor kontrollert luftrom. Det vil være et verdifullt tilskudd til droneingeniør-utdanningen å kunne gjennomføre treningsflyvning innenfor et sånt system, sier han.