DJIs Agras T30 med 30-liters tank er en av dronene som kan brukes til å sprøyte mot tørråte.
Foto:Skjermbilde/DJI

For første gang: Tillatelse til å sprøyte soppmiddel fra drone

Store områder med potetavlinger står i fare for å bli ødelagt av tørråte etter ekstremværet Hans. Matttilsynet har gitt dispensasjon til å sprøyte fra drone.
Hans O. Torgersen

Mange steder som er i faresone for tørråte er det umulig å kjøre med traktor. Derfor ga Matttilsynet for første gang dispensasjon til å bruke drone.

– Ja, det stemmer at det er første gang en slik tillatelse er gitt, skriver seniorrådgiver Jana Johansen Hladilova ved Matttilsynets avdeling for nasjonale godkjenninger i en e-post til Dronemagasinet.

Ekstremværet Hans har ført til at store vannmengder gjør arealer i noen regioner utilgjengelig for kjøretøy. Norsk institutt for bioøkonomi uttaler at sannsynligheten for å få smitte av tørråte nå er stor hvis man ikke får sprøytet med regelmessige intervall. 

Vi konkluderte med at det foreligger særlige omstendigheter– en nødssituasjon – som gjør at det ikke er mulig å bekjempe en skadegjører på annen måte, skriver Johansen Hladilova. 

Tillatelsen gjelder i perioden 15. august til 1. september og det er knyttet en rekke vilkår til bruken. Blant disse er:

  • Alle områder som skal sprøytes skal være minimum 200 meter fra bolig og fritidsbolig, og minimum 3 meter fra vann. 
  • Plikt til å informere offentligheten om sprøyting på arealer som er åpne for allmenn ferdsel, jf. § 23 
  • Sprøyteavdriften skal holdes så lav som mulig ut ifra forholdene og oppgaven som skal utføres. 
  • Det er forbudt å spre plantevernmidler fra bakken nærmere enn tre meter fra overflatevann. 
  • Spredning av plantevernmidler med drone skal ikke utføres når vindstyrken er over 5 meter pr. sekund målt 2 meter over bakken i åpent lende. 
  • Landingsplass for luftfartøy skal så vidt mulig legges slik i forhold til feltet at overflyging av bebyggelse, drikkevannskilder og innsjøer unngås. 

Ekstremværet Hans har gjort stor skade hos flere potetprodusenter i Østerdalen, Glåmdalen, Gudbrandsdalen, Toten og på Ringerike, ifølge Norsk Landbruksrådgivning. 

–  Hele skadebildet er så langt ikke kjent, men skadene kommer for dagen når vannet trekker seg tilbake. Mer nedbør siste døgn gjør situasjonen enda vanskeligere for mange. Det er forferdelig trist å se nesten høstklare åkre som blir ødelagt av altfor store mengder vann, skriver Anne G. Kraggerud og Borghild Glorvigen i en artikkel på nettsidene til NLR

Ustabilt vær i juli og august i Sør-Norge hadde allerede før ekstremværet ført til tørråte flere steder.

Potet-tørråte er en sykdom på potet forårsaket av en bladskimmelsopp, som også kan angripe tomat, ifølge Store Norske Leksikon. Tørråte den plantesykdommen i Norge som det blir brukt mest kjemiske soppmidler mot.