Forskning møter virkelighet på UNC-konferansen

- Tida er kommet for at dronen skal begynne å ta hånd om seg selv.

Det sier Rune Schlanbusch, leder av FoU-gruppa i UAS Norway, og til daglig en del av forskningsinstituttet Teknova på Sørlandet.

Han snakker om maskinlæring og kunstig intelligens, et av temaene han har satt på UNC-plakaten, som en de ansvarlige for det faglige innholdet til dronekonferansen i november.

– Kunstig intelligens i forbindelse med autonome droner er noe man har holdt på med i noen år nå, og det begynner å komme resultater ut av arbeidet gjennom gode demonstrasjoner. Tidligere har maskinlæring vært en akademisk øvelse, først og fremt et tema i laboratorier og i universitetsmiljøer, men etter hvert har fagfeltet utviklet seg. Vi har fått mer kunnskap, og ikke minst erfaring. Det er en interessant tid, sier han.
En av de som skal snakke om dette på konferansen er Tore Lie fra selskapet eSmart Systems, som leverer dataanalyse, programvare og smart-tjenester. De har også et betydelig fokus på kunstig intelligens.

IoT – Internet of Things – eller «tingenes internett» som det kalles på norsk, vil være sentralt i denne sekvensen. Dette konseptet innebærer at forskjellige sensorer kobles sammen med internett, og utveksler data.

– En drone, med sine sensorer, vil være en naturlig del av et sånt nettverk, sier Schlanbusch.

– Dette er todelt. Først vil dronen hente informasjon som går til skyen, og her spiller kunstig intelligens en stor rolle. Den styrer plattformen. Det er ikke behov for menneskelig styring, dronen kan surre rundt på egen hånd og samle info. Den andre delen går på analytics – Big Data. Når du har mange plattformer som samler inn data så skal det genereres informasjon som brukes til å ta beslutninger. Dette er et typisk område hvor kunstig intelligens kan erstatte mennesker, ved å holde øye med dataen, produsere et informasjonskart og komme med konkrete forslag til beslutninger, basert på den innsamlede dataen. På dette området er det gjort svært store fremskritt over en rekke sektorer og applikasjoner, forteller han.

 

Et annet tema på konferansen er «Forskningen møter virkeligheten.» Hva skal til for å ta i bruk dagens teknologi?

– Det har foregått en del forskning på blant annet navigasjon, styring og sensorer, som har gitt gode resultater. I denne seksjonen vil vi prøve å få i gang en dialog mellom forskning og næringsliv om hvilke nyutviklede og videreutviklede sensorteknologier som er klare til å tas i bruk på droner, og leke med potensielle muligheter som åpner seg. Hva må til for å implementere dette i industrien? sier Schlanbusch, som slår fast at konferansen skal være en nettverksarena der man kan møte likesinnede, samt potensielle nye kunder eller samarbeidspartnere.
– Man kan dessuten komme i kontakt med forsknings- og utviklingsmiljøer som kan hjelpe til med å utvikle produkter og tjenester. Vi håper også at det vil være inspirerende å se hva andre holder på med og hva andre får til, sier han.