Forsterker viktig samarbeid

UAS Norway har vært medlem av NHO Luftfart siden mars, og de to foreningene har allerede fått til mye sammen. 
Tekst: Jan Frantzen

 

Torbjørn Lothe – administrerende direktør i NHO Luftfart

– Vi har hatt et fint samspill så langt. Vi har fått til en del arrangementer sammen, og etablert noen møteplasser. I tillegg er UAS Norway deltager i det operative forumet vårt, og vi har deltatt på noen workshops vedrørende droner, forteller Torbjørn Lothe.

Han er administrerende direktør i NHO Luftfart, som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge.

Foreningen er tilsluttet NHO, og har i dag over 50 medlemsbedrifter, som totalt teller mellom 12 000 og 13 000 ansatte. UAS Norway ble tilknyttet NHO Luftfart i mars i år.

– UAS Norway er veldig entusiastiske, og veldig , i den forstand at de ønsker å fremme dronenæringen. De tar tak i utfordringer knyttet til regelverksutvikling og god sikkerhetskultur, og har et godt samspill med myndighetene. Det gir gode forutsetninger for å komme videre på en fornuftig måte, sier Lothe.

Vokser fort

Lothe slår fast at et samarbeid mellom NHO Luftfart og UAS Norway er naturlig for begge parter.

– I tillegg til at dronenæringen er spennende rent næringspolitisk, er det naturlig at vi samordner pjaltene og ser luftfarten helhetlig. Jeg tror vi vil forsterke samarbeidet jevnt og trutt fremover. Den ubemannede luftfarten vokser fort, det blir flere og flere anvendelsesområder og bedre teknologi utvikles. Det er noe vi vil følge med på.

– Er du overrasket over hvor fort det har gått i den ubemannede luftfarten?

– Jeg er egentlig ikke det. Helt siden jeg begynte å snuse på denne næringen, har den vokst fort, og teknologien har utviklet seg hurtig. Det er nesten bare fantasien som begrenser mulige anvendelser på dette området, så veksten vil fortsette. Og bruken av droner er én ting, en annen ting er utvikling av kompetansemiljøer og i hvilken grad man kan selge tjenester utover Norges grenser. Der ligger det interessante perspektiver. Det ligger store muligheter til å utvikle dette næringspolitisk fremover.

Sikkerhet er en forutsetning for å klare å ivareta samspillet mellom bemannet og ubemannet luftfart. Der spiller vi en rolle, for vi har tradisjonelt sett operert en del mot myndighetene på vegne av den bemannede luftfarten. Da er det fint dersom det samordnes med den ubemannede delen.

Denne søknaden er nå godkjent, og medlemskapet er etablert. NHO Luftfart er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge. De har i dag over 50 medlemsbedrifter, som totalt teller mer enn 12 000 og 13 000 ansatte. Foreningen er tilsluttet NHO.

– Det blir spennende se hvordan vi kan få til et samspill. Dette er nyttig for begge parter. Ubemannet luftfart vil bli en sentral del av luftfartsbildet i fremtiden, konstaterer han.