UROLIG: Direktør for flysidedrift ved Oslo lufthavn, Henning Bråtebæk diskuterte fredag den ulovlige dronebruken rundt OSL med Anders Martinsen, daglig leder for UAS Norway
Foto:AVINOR

Forstyrrelse av flytrafikk med drone kan gi 20.000 i bot – og mulig fengeselstraff

Uakseptabelt, sier Avinor Flysikring og UAS Norway om de to dronehendelsene ved Gardermoen onsdag.
Jan Frantzen

– En anmeldelse kan resultere i en bot i størrelsesordenen 15.000-20.000 kroner, sier politistasjonssjef Grethe Løland ved Gardermoen politistasjonsdistrikt. Dette etter at trafikken rundt Oslo lufthavn ble berørt ved to forskjellige anledninger onsdag, fordi droner ble observert i luftrommet rundt flyplassen.

Politistasjonssjef, Grethe Løland ved Gardermoen Politistasjon – Foto: Politiet

– Generelt avhenger det naturligvis av alvorsgraden, hva dronepiloten har gjort og hvilken fare har han skapt. I ytterste konsekvens er det også hjemmel for fengselsstraff, men vi har ikke hatt tilfeller i Øst politidistrikt så langt, som har endt med det. Det er også greit å ha i mente at skadelidende kan fremme erstatningskrav etter skadeerstatningsloven, fortsetter Løland. 

Begge hendelsene onsdag førte ifølge Avinor til omdirigering av lufttrafikken i 20–25 minutter. Åtte fly måtte omdirigeres til Torp, og et betydelig antall passasjerer ble forsinket. Det var også en lignende episode i mai. 

På hold: Slik så det ut da et stort antall fly måtte avbryte sin planlagte innflyvning til Gardermoen på grunn av den ulovlige droneflyvningen

– I forbindelse med hendelsene onsdag ble det gjort separate observasjoner på ulike tidspunkt, vi har ikke grunn til å tro at det dreier seg om den samme dronen. Vi fikk vi identifisert én operatør, og kontakt med ham, det resulterte i anmeldelse. Vi klarte ikke å finne den andre operatøren, forteller politistasjonssjef Løland. 

Farlig

– Det er uakseptabelt at slike hendelser forekommer, konstaterer Erik Lødding, kommunikasjonssjef i Avinor Flysikring AS. Selskapet leverer tårntjenester på flyplasser og flygekontrolltjenester for trafikken i norsk luftrom. 

– Det er farlig og det kan få store og alvorlige konsekvenser. Det sier seg selv at det er farlig dersom et fly som har en fart på flere hundre km/t treffer et objekt. Ved den ene hendelsen onsdag var dronen så nær flyet at piloten kunne identifisere hvilken type drone det var, sier han. 

Det er som kjent totalforbud mot dronebruk i luftrommet ved flyplasser. I henhold til regelverket må dronen må være minst fem kilometer unna. 

– Vi vil dronemiljøet vel, men droner må integreres på en sikker måte i luftrommet. Hvis slike hendelser forekommer ofte, kan konsekvensene bli et enda strengere regelverk. Det vil være synd for en bransje som er i stor utvikling, men det vil være en reell konsekvens, for sikkerhet er alltid det viktigste, sier Lødding.

Alvorlig: Axel Knutsen og Erik Løddning i Avinor Flysikring ser alvorlig på utviklingen av antall droner som har flydd uten tillatelse nær flyplasser i Norge

– Det er også åpenbare samfunnsmessige konsekvenser, supplerer Løddings kollega, Axel Knutsen, som er Key Account Manager i Avinor Flysikring. 

– Flyselskapene taper store summer og det er en miljømessig side når fly blir omdirigert. I tillegg blir det forsinkelser og passasjerene mister i flere tilfeller flyene sine videre. Det er bare negative konsekvenser av slike hendelser, sier han. 

Kostbart

Gudmund Taraldsen er flygesjef i Norwegian, og bekrefter at situasjoner av den typen som oppsto onsdag, kan være kostbare for flyselskaper.

– Det kan handle om hundretusenvis av kroner for hver flight som blir berørt. Passasjerene kan ha krav på kompensasjon på grunn av forsinkelser, uten at jeg kjenner alle detaljene fra hendelsene onsdag. Men penger er én ting, enda verre er det hvis våre passasjerer mister en ny flyavgang. I tillegg vil det kunne føre til ytterligere forstyrrelser i vårt ruteprogram. Flyene som blir berørte skal helt sikkert videre, og da blir flere passasjerer skadelidende, sier flygesjefen, som forteller at fire Norwegian-fly ble omdirigert onsdag.

Taraldsen sier at grensen på fem kilometer i lovverket er tilstrekkelig, så lenge den blir overholdt. Men nærpasseringene de siste månedene er en bekymring.

– Et eventuelt sammenstøt kan i verste fall få store konsekvenser, avhengig av størrelse på dronen, og om det er metall eller bare plast. Men får et fly en drone inn i motoren, vil det skape en alvorlig situasjon.

Regelverk 

Bente Heggedal er seksjonsleder for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet. Hun sier at det ikke nødvendigvis er slik at det vil bli utviklet et strengere regelverk som en konsekvens av at det nåværende regelverket blir brutt.

– Det er beklagelig at slike ting skjer, men noen vil alltid bryte regelverket, dessverre, sier hun.

Heggedal forteller at Luftfartstilsynet prioriterer høyt å informere om regler og plikter i forbindelse med dronebruk.

– Vi har satt opp informasjon på alle Avinors flyplasser – på fem forskjellige språk, om hvordan man skal bruke droner i Norge. Vi prøver å informere så mye som mulig, og hadde vedkommende fulgt regelverket onsdag, hadde ikke dette skjedd.

Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen, konstaterer at hendelser som på onsdag skader bransjens rykte. 

– Det er uakseptabelt at droneoperatører setter annen lufttrafikk og liv og helse i fare. Det begynner å bli mange eksempler på dette, og vi oppfordrer hele bransjen til å ta tak, slik at vi sammen kan bidra til bedre holdninger og mer kunnskap blant alle som flyr drone. UASN vil heretter vurdere å anmelde hendelser som kan sette bransjen vår i fare. 

Martinsen oppfordrer alle droneoperatører til å bruke internett-løsningen safetofly.no, en informasjonstjeneste som på en rask og enkel måte viser hvor det er lovlig og trygt å fly. 

– Alle som flyr drone er piloter, og det er et ansvar vi må vi ta, sier han.