Major Skule Rønning, UAV-ansvarlig ved NAOC
Foto:UAS Norway

– Forsvaret kan fly lavt over nesten hele Norge

Ønsker du å vite om forsvaret har flyaktivitet i ditt område? Da bør du ringe NAOC (National Air Operational Center) før du flyr. - Ring heller en gang for mye enn for lite, sier Major Skule Rønning i Luftforsvaret.
Reportasje: Anders Martinsen

Mange brukere av ubemannet luftfart glemmer at forsvaret kan ha militær flyaktivitet som ikke er annonsert på www.ippc.no. Det kan skape farlige situasjoner, påpeker Major Skule Rønning, UAV-ansvarlig ved NAOC.

NAOC ligger i fjellanlegget på Reitan sammen med Forsvarets operative hovedkvarter, de samordner all militær flyaktivitet og er øverste ordre- og luftromskontrollmyndighet for luftmilitære styrker. Operasjonsrommet er bemannet hele døgnet, hele året.
– Skal du fly og vil være sikker på at det ikke er eller kommer til å bli militær flyaktivitet i et område når du tenker å fly, anbefaler vi å ringe til oss. Presenter kort når du har tenkt å fly og i hvilket område, så vil vakthavende ved NAOC kunne informere deg/droneoperatøren om hvorvidt de har planlagt aktivitet der. Det er viktig å understreke fra vår side at vi på ingen måter skal regulere aktiviteten, beslutningen ligger fortsatt hos operatøren – men vi kan informere om militær flyaktivitet som man ellers ikke finner publisert, sier Rønning.

Flyr ofte lavt

– Forsvaret kan fly lavt over nesten hele Norge, derfor er det også viktig at operatører kjenner til dette og legger det inn i sin risikovurdering. Det er viktig å huske på at våre maskiner kan komme lavt og forflytter seg ofte veldig raskt, det gjør det ekstra viktig for operatører å kjenner til vår aktivitet, avslutter Rønning.

Fakta:
NOAC – (National Air Operational Center)
Tlf 77 55 36 900

https://forsvaret.no/aktuelt/overvaker-lufta