VIL HA 400 DRONER FOR 300 MILLIONER: Foreløpig har Forsvarets store droneprosjekt en kostnadsramme på 300 millioner kroner. Rett før jul gikk Forsvaret ut og spurte droneindustrien om den kunne levere over 400 droner av ulike typer, og til hvilken pris.
Foto:Forsvaret

Forsvaret vil kjøpe droner for inntil 300 millioner. Nå klargjør de industrien for storkjøp av droner.

Forsvaret nærmer seg kjøp i et historisk stort droneprosjekt. 19. desember spurte Forsvaret hvor mye dronebransjen skal ha for inntil 410 ulike droner. I lomma har Forsvaret foreløpig 300 millioner kroner.
Ole Dag Kvamme

Med frist til 24. januar gikk Det norske Forsvaret like før jul ut til verdens droneindustri med spørsmål om levering av inntil 410 droner i fire ulike klasser.

Kostnadsrammen er foreløpig satt til inntil 300 millioner kroner, og innkjøpene skal gå fra 2022 til 2026.

– Ja, det er uhorvelig mange droner. Når vi ser på beløpet vi har tilgjengelig ifølge planen, og antallet det er behov for, så ser vi at prisen må være relativt lav for at vi skal klare å dekke Forsvarets behov hundre prosent, sier prosjektleder Bernt-Erik Bergersen i Forsvarsmateriell avdeling luftkapasiteter til Dronemagasinet.

Ramme fra 150 til 300 millioner kroner

Prosjektet ble kjent da Forsvaret la frem sine planer for planlagte anskaffelser i fjor. Siden har prosjektet endret navn fra «Nano UAV II», til «Stridsteknisk UAS til Forsvaret».

Kostnadsrammene er angitt til mellom 150 og 300 millioner kroner. En prosjektgruppe ledet av Forsvarsmateriell og Hærstaben åpnet for en internasjonal anbudskonkurranse, da man 19. desember publiserte en forespørsel til bransjen om hva den kan levere innen fire ulike grupper droner, i det som kalles en markedsundersøkelse – Request for Information (RFI).

– Vi er i en tidlig fase. Dette er en markedsundersøkelse, hvor vi spør bransjen om behov Forsvaret har. Vi vil bruke informasjonen til å lage et forslag til fremskaffelsesløsning, som vi vil fremme til Forsvarsdepartementet, sier senior konsulent Ingunn Ekholm i Forsvarsmateriells avdeling for luftkapasiteter.

Fire ulike droner

Forsvaret håper å starte anskaffelsene fra neste år. Etter planen er innkjøpene tenkt anskaffet over en femårsperiode fra 2022 til 2026.

«Målet med denne RFI er å styrke det norske Forsvarets evne til å sørge for luftovervåking av overflateaktiviteter både i dagslys og mørke, i typiske verdensomspennende militære driftsforhold, ved å kjøpe UAS som dekker disse fire kravene:» heter det i teksten, hvor Forsvaret spør bransjen om inntil 410 ulike droner i fire ulike klasser:

  • Den første er lettvektsdroner, hvor man ber om antatte priser for levering av mellom 50 og 250 droner, med tilhørende deler, opplæring, kostnader og dokumentasjoner.

pastedGraphic.png

  • Den andre typen man ber om er innendørs-droner, og her spør man om pris for 10, 20 eller 30 droner.
  • Den tredje typen er VTOL-drone, altså droner som kan ta av og lande vertikalt, se wikipedia. Forsvaret spør etter de som kan levere fra 20 til 100 droner av en slik type.
  • Den siste typen er 10, 20 eller 30 overvåkingsdroner.

Prosjektleder Bergersen sier man ikke nødvendigvis kommer til å skaffe alt man ber om informasjon om.

– Vi har ennå ikke startet et anskaffelsesprosjekt. Informasjonen vi får vis vise om anskaffelsen er liv laga, vi vet rett og slett ikke hva alt vi ønsker koster, sier Bergersen.