TRENGER FLERE DRONER: Forsvaret satser stadig mer på droner, og inviterer norsk industri til seminar om muligheter til å samarbeide med Forsvaret. Her snipere fra skarpskytterpatrulje i Telemark bataljonen under urban øvelse i Oslo 15. mai 2019. FOTO: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret.

Forsvaret vil samarbeide med dronebransjen

Forsvarets forsvarsinstitutt inviterer 23. oktober til en diskusjon rundt fremtidige behov for ubemannede systemer i Forsvaret
Ole Dag Kvamme

– Vi ønsker å invitere alle parter i trekantsamarbeidet mellom industrien, Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt for å diskutere muligheter og behov i norsk kontekst, slik at vi sammen kan bidra til norsk industriutvikling innen feltet og økt operativ effekt for Forsvaret. Vi ønsker at aktører med ambisjoner innen forsvarsanvendelser kommer, sier Peder Oscar Andersen, seniorrådgiver for Innovasjon og Industriutvikling ved Forsvarets forskningsinstitutt.

 

Foto: FFI. Peder Oscar Andersen, seniorrådgiver for Innovasjon og Industriutvikling ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Forsvaret og andre statlige etater vil i kommende år ta i bruk droner til stadig flere oppgaver. Norsk UAV bransje bør bli en betydelig leverandør av disse systemene, heter det i invitasjonen til bransjen.

Forsvarets forskningsinstitutt lager seminaret i samarbeid med NHO-avdelingen Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening og ikke minst FFIs nye underavdeling ICEworks.

Hva er fokus spesielt nå?

– Fokus nå er plattformer og systemer til taktisk og stridsteknisk bruk i fremtidige forsvarsanvendelser, sier Peder Oscar Andersen.

 

Forsvarssektoren ventes å anskaffe mye droneutstyr de kommende årene. Store investeringer inkluderer gjerne potensielt luftbårne, ubemannede systemer som skal operere i norske forhold og løse oppdrag av varierende karakter.

På seminaret vil FFI vil presentere relevant teknologi, og industrien vil kunne presentere seg og tanker relevant til fremtidig UAS for Norge.

ICEworks er etablert i 2019, som et senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering for forsvarssektoren.

Tanken er at ICEworks skal lage arenaer og nettverk der brukere, forskere og industrien jobber sammen om å utvikle og eksperimentere med eksisterende og ny teknologi. Det samme gjelder seminaret, sier Peder Oscar Andersen ved FFI.

– Vi ønsker å invitere alle parter trekantsamarbeidet (Industri, Forsvaret og FFI) for å diskutere muligheter og behov i norsk kontekst, slik at vi sammen kan bidra til norsk industriutvikling innen feltet og økt operativ effekt for Forsvaret Forsvarets operative behov har vært og vil fortsatt være drivende for all nasjonal teknologi- og materiellutvikling, sier Andersen.

Foto: Forsvaret. MUAS-operatør med Raven UAV fra Kavalerieskadronen 1 sin Patruljetropp i Panserbataljonen. Raven ble innført på grunn av et behov som dukket opp i Afghanistan.

– Ligger det litt selvkritikk i å invitere bransjen nå, det kan virke som norsk bransje har opplevd seg forbigått ved anskaffelser av droner?

– ICEworx er et innovasjonssenter ved FFI som skal stimulere til bedre samarbeid i forsvarssektoren, samt fremme utvikling og bruk av mer effektive verktøy og prosesser. Slik skal senteret bidra til bedre materiell og teknologiske løsninger for Forsvaret. Dette er et initiativ i regi av FFI/ICEworx der vi ønsker å skape nye møteplasser og arenaer for interaksjon mellom Forsvaret, Industrien og FFI for å stimulere til eksperimentering og løsninger som gir økt operativ effekt for Forsvaret, svarer Andersen.