ALLE HAR EGNE FORSKRIFTER: – Alle verneområder har sine egne forskrifter, sier seksjonsleder Knut Fossum i Verneområdeseksjonen i Miljødirektoratet. Men det er det mange dronepiloter som ikke vet om. Flere har blitt bøtelagt for ulovlig flyvning i både nasjonalparker og verneområder. Her bilde fra Dovrefjell
Foto:Roman Königshofer

Førti nasjonalparker – førti ulike regler

3200 norske verneområder og 40 nasjonalparker har ulike regler for vern og droner. Her kan du lese om parkene som ikke krever søknad, og hvor du søker dispensasjon for å fly i resten.
Ole Dag Kvamme

– Norge har 3200 verneområder, deriblant førti nasjonalparker. Alle verneområder har sine egne forskrifter, sier seksjonsleder Knut Fossum i Verneområdeseksjonen i Miljødirektoratet.

Mange ruster seg om sommeren for å fly droner i naturen, fordi det er enklere enn å fly nær befolkede områder. Men det er mye å huske på.

Norge har 3200 vernede områder, som er underlagt ulike forvaltninger. De aller fleste små områder forvaltes av Statsforvalterne. De store styres av egne nasjonalpark– eller vernområdestyrer.

DRØMMEBILDET? Slik ønsker mange å oppleve naturen, også utenfor naturparkene. Men hvor det er lov å fly drone er ikke alltid like lett for mange å vite når de er på tur. Her et illustrasjonsbilde fra Hovden og Hartevassnut hvor det ikke er droneforbud. Foto: Anders Martinsen

Landskapsvernområder, naturreservater og nasjonalparker kan ha restriksjoner for ferdsel og bruk.

Ingen felles regler

Du må altså finne ut hvem som forvalter området før du planlegger dronetur. De store områdene er nasjonalparker, og de har ikke felles regler, ei heller for droner. Faktisk har alle førti nasjonalparker i Norge egne nasjonalparkstyrer.

Miljødirektoratet har på oppfordring fra Dronemagasinet laget en grov oversikt over dronereglene for nasjonalparkene, som stort sett deler seg i tre grupper.

I en del nasjonalparker er konkret forbud mot bruk av droner nevnt i regelverket, i andre er droner å regne som forbudt på linje med «motordrevet modellfly». I den tredje gruppen er det ikke forbud, utover at man skal ta hensyn nevnt slik: «Dyrelivet er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse.»

Her kan du fly uten søknad

Vi begynner med den siste gruppen, hvor man altså kan fly mot å ta tilbørlig hensyn:

Blåfjella-Skjækerfjella, Rago, Hardangervidda, Jostedalsbreen, Lierne, Reisa, Øvre Anarjohka og Ånderdalen.

Her er droner spesielt nevnt:

På Dovrefjell-Sunndalsfjella og Saltfjellet-Svartisen og Lofotodden må bruk av droner «ha særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten».

Forbudt som modellfly

På resten er droner stort sett forbudt fordi de er ansett som modellfly, som er nevnt. Det gjelder:

Breheimen, Børgefjell, Dovre, Femundsmarka, Folgefonna, Forollhogna, Fulufjellet, Gutulia, Jomfruland, Jotunheimen, Junkerdal, Láhko, Langsua, Lomsdal-Visten, Møysalen, Raet, Reinheimen, Rohkunborri, Rondane, Seiland, Sjunkhatten, Skarvan og Roltdalen, Stabbursdalen, Varangerhalvøya, Ytre Hvaler, Øvre Dividal og Øvre Pasvik.

Dispensasjon

Det går an å søke om dispensasjon hvis man mener å ha en god grunn til å søke. Om reglene for nasjonalparkene er ulike, har de et felles sted å søke dispensasjon. En finner kontaktinformasjon om de enkelte nasjonalparkene på nasjonalparkstyre.no. Et avslag kan ankes til Miljødirektoratet.

– Det tilhører hvert enkelt parkstyre å yte dispensasjon. Generelt kan man si at det kommer an på tid, sted og formål med fotograferingen. Men hvert enkelt styre skal være lokalt basert, fordi forvaltningen skal ta hensyn til lokale forhold, sier Fossum.

– Det kan være vanskelig å forholde seg til å så mange ulike regler?

– Vi har forståelse for det, men det er slik at den som skal bruke drone må sjekke hva som gjelder i området, sier Fossum.

Bestemmelser om droneregler i nasjonalparkene i Norge

Nasjonalpark

Drone

Støy

Forstyrrelse

Unødig støy fra høyttaleranlegg, maskiner, motorer o.l. er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt

Unødig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødig støy skal unngås.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motor på isbor, modellfly, modellbåt o.l. er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt. Bruk av droner må ha særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motor på isbor, sag, modellfly, modellbåt o.l. er forbudt.

Dyrelivet er vernet mot forstyrrelse og skade

Bruk av motor på modellfly o.l. er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Motorisert ferdsel er forbudt. Forbudet mot motorferdsel gjelder også bruk av modellfly, modellbåt o.l.

For forvaltningen av viltet gjelder viltlovens bestemmelser.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly og lignende er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet isbor, modellfly, modellbåt e.l. er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse.

Hardangervidda

Dyrelivet er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse, blant annet fotografering og annen uro i yngletiden.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse.

All ferdsle og aktivitet skal vere omsynsfull og varsam slik at ein ikkje skadar natur- og kulturverdiar, uroar vilt eller er til ulempe for andre.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Junkerdal

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Láhko

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Unødig støy fra høyttaleranlegg, maskiner, motorer o.l. er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av droner, motordrevet modellfly eller lignende er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy skal unngås.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Rago

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy skal unngås.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

For viltet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.

Bruk av motordrevet modellfly er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motor på isbor, modellfly, modellbåt o.l. er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse.

Saltfjellet- Svartisen

Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt, motordrevet isbor o.l. er forbudt. Bruk av droner kan bare skje etter tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet skal ikke skades eller vesentlig forstyrres.

Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt, isbor o.l. er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse.

Sjunkhatten

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt o.l. er forbudt.

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Unødvendig støy skal unngås.

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

Dyrelivet er fredet mot skade

Dyrelivet er fredet mot skade
og unødvendig forstyrrelse.