Fra duer til droner

Snart vil DHL levere pakker ved hjelp av droner. - Vi tror dette kan revolusjonere logistikken slik vi den er i dag sier, Andreas Bicking - visepresident produktutvikling i DHL.
Reportasje: Anders Martinsen

Gammel ide i ny teknologisk innpakning

– Ideene bak vårt prosjekt til DHL er ikke så ny som mange skulle tro, det er allerede gjort i mange år, men da ved hjelp av duer og ikke droner. I flere tusen år siden brukte man duer til å transportere beskjeder. Utrolig men sant, det var først i 1997 at Sveits stoppet med sitt prosjekt for duer i forsvaret, sa Andreas Bicking i DHL under sitt foredrag på London Commercial UAV Show i oktober 2016.

Hvorfor er dette viktig tenker du kanskje? – Kvaliteten duer hadde er på mange måter det DHL leter etter i sitt prosjekt sa Bicking til en svært lydhør forsamling under drone-konferansen i London.

– For duer er det ikke  nødvendigvis noe problem med logistikk, de  bryr  seg  ikke  om  det er andre ting i luften eller om det er natt eller dag. De er helt autonome. De er på mange måter også bedre utstyrt med detect-and-avoid enn noen av de droner vi har vurdert frem til nå, sier Andreas Bicking i DHL til Dronemagsinet.

Fra VLOS til BLOS

– I 2013 startet vi med å fly over en elv i Bonn. Vi koblet et apotek sammen med et av våre kontorer, og det var praktisk fordi det var en kort distanse å fly og ikke minst innenfor synsrekkevidde. Folk var mer positive enn vi noen gang ville ha ventet. Ansatte var positive og kunder bestilte medisiner de trolig aldri ville gjort bare for å teste dronen. Men mange utfordringer kom i neste fase når vi i 2014 fløy over lengre avstander og til en øy som var isolert på mange måter fra fastland. Avstanden var på 12 km. Før første gang fløy vi da BVLOS og testet det over en periode på 2-3 måneder. Dette var tidlig for BVLOS så vi var fornøyde med å få dette til. I løpet av prosjektet var det ca 12 ganger at vi fløy medisin som var viktige for øyboerne.

Værforholdene rundt øya gjorde at dronene virkelig viste seg å ha en samfunnsnyttig effekt.

Test i Bavaria – første interaksjon med folkI 2016 lanserte DHL sin tredje del av prosjekt DHL Paketopter. Denne gangen i de Bavariske alper.

– Vi prøvde i denne delen av prosjektet å løse interaksjonen mellom folk og teknologi. Vi måtte finne en trygg og autonom måte folk kunne sende ut en drone og få den til å lande.

Vi kunne ikke bli drone- eksperter vi ønsker heller ikke at våre kunder skulle bli det. Vi måtte skape en interaksjon som er trygg og sikker.

I de Bavariske alper fløy DHL operasjoner BLOS på 8 km og hadde pakker på inntil 2 kg.

Når er prosjektet klar til kommersialisering?

– Ikke helt ennå, det er sikkert. Det er viktig å vite at dette har vært utfordrende på mange områder. Mange utfordringer møtte oss som vi kanskje ikke helt hadde tenkt på, som eks å sikre dronene mot  hacking av dem. Jeg er optimistisk, men vi er usikre på hvilket område som kanskje vil være først ute med transport. Kanskje helseområdet er de som vil bruke denne type tjenester først?

– Men det er et fantastisk prosjekt. Det er imponerende å se hvor mange spesialister vi måtte ha på plass for å få dette prosjektet i gang. Det var en fantastisk opplevelse å se dronen lande med en presisjon på 20 cm hver eneste gang. Det gjør at vi virkelig tror på det og at det kan revolusjonere logistikken slik vi har det i  dag, sier Bicking.

Inviterer til samarbeid

– Vårt endelig mål er å tilby en logisistikkservice til våre kunder som i dag ikke er der i dag gjennom andre transporttyper. Eller gjøre logistikkmetoder som er der i dag rimeligere.

– Vi vil gjerne samarbeide med andre som jobber i det samme området.

– Vi må også få hjelp til å  få reguleringen klar til å ta i mot teknologien. Så må vi også jobbe med det å kommersialisere dette på en slik måte at det er nyttig for våre kunder. Samarbeid er viktig, vi  oppfordrer derfor til å ta kontakt med oss – sammen kan vi kanskje løse noen av utfordringene som vi møter, understreker Bicking hos DHL .

Vil teste i tettbebygde områder

I løpet av våren 2017 vil DHL utvide prosjektet ytterlig. De planlegger nå tester av DHL Paketopter i tettbebygde områder.

– Slik det ser ut nå vil vi i et kontrollert område benytte droner for levering i områder med langt mer bebyggelse enn i de Bavariske alper. Dette vil da skje i nøye planlagte operasjoner og benytte f.eks. veier eller elveløp som en korridor for dronen. Vi gleder oss, dette er bare begynnelsen, avslutter Bicking.