BLIR DET SAMARBEID? Politisjef Roxana Kennedy (i midten) inviterer gjerne teknologiselskapen, som eksempelvis Wing og deres finansdirektør Shannon Nash til samarbeid for bedre løsninger til dronebransjen. Til høyre, Doug Johnsen fra Consumer Technology Association.
Foto:Hans O. Torgersen

Fra patruljebiler til dronerPolitisjef etterlyser teknologisamarbeid i dronebransjen

Hun leder et av verdens mest innflytelsesrike droneprogram, denne uken er hun på CES2024 som foredragsholder. Nå vil Roxana Kennedy ha mer hjelp fra teknologigigantene for å gi dronebransjen enda bedre løsninger.
Hans O. Torgersen

Dronemagasinet møter politisjefen Roxana Kennedy dagen før hun skal holde sitt foredrag på CES2024 i Las Vegas. Hun er flydd inn av arrangøren for å snakke om suksessen hun og hennes kolleger har hatt med deres droneprogram, ofte referert til som Drone As First Responder (DFR).

Det er en nesten utrolig historie. Chula Vista, en liten by på utenfor San Diego med om lag 300.000 innbyggere har blitt anerkjent over hele verden gjennom 18.000 flyvninger med droner som taktisk støtte politipatruljene på bakken.

Enkelt fortalt, dronen er ofte raskere fremme på stedet der noen har ringt inn en nødsamtale enn politiet på bakken. Det skjer  kan ved å fly raskt til stedet hvor det er behov for hjelp ved at trent politi lytter til nødsamtaler som kommer inn. Mer om det senere.

GOD UTSIKT: Slik ser det ut når dronen venter på oppdrag i Chula Vista. Nest skritt vil være drone i hangar, eller drone-in-a-box løsninger som ytterlig kan effektivisere operasjonene. Foto: Anders Martinsen

 

– Hvordan føles det å bli invitert som taler til verdens fremste teknologiarrangement? 

– Å bli invitert til å tale ved et så prestisjefylt teknologiarrangement er en stor ære. Dette betyr utrolig mye for vår organisasjon, da det anerkjenner oss som en aktør som tilfører betydelig verdi til droneindustrien. Det gir oss muligheten til å dele våre erfaringer og innsikt med en bredere gruppe mennesker, inkludert teknologi-eksperter, og vi ser frem til å bidra til diskusjonen om hvordan droner kan forbedre ulike sektorer og også fremme behovet for økt samarbeid utover hva politiet og andre i bransjen har behov for, sier Kennedy. 

– Du har sagt i tidligere intervjuer at du ikke kanskje er spesielt interessert i teknologi, men mer løsningene de gir,  men likevel er du her for å snakke om et droneprogram som er kjent for å være svært teknologisk avansert og sammensatt.

– Det er litt morsomt for meg, for jeg anser ikke meg selv som en som er spesielt teknisk orientert. Likevel har jeg lært at det ikke nødvendigvis kreves ekspertise innen teknologi for å forstå verdien som den kan tilføre ulike områder, inkludert polititjeneste, sier Kennedy som selv har tatt grunnkurset for å bli godkjent dronepilot i USA.

Kennedy slår fast at droneteknologi har vist seg å være svært verdifullt for arbeidet som hun og hennes tjenestepersoner i politiet i Chula Vista utfører. Hun mener at droneteknologien har potensial til å forbedre sikkerheten og effektiviteten betraktelig – også langt mer enn det gjør i dag.

– Derfor er jeg her for å dele vår erfaring med bruk av droner i politiet og for å vise hvordan teknologi kan transformere selv de mest tradisjonelle sektorene. Vi har i mine år som leder vært gjennom store endringer, innføring av Live 911, GPS med posisjonering på biler og tjenestepersoner samt droner siden 2019. De har alle betydd mye for oss og vært en styrke for hvordan vi i arbeidet kan gjennomføre det sikrere og mer effektivt. En ting som er helt sikkert er at droneprogrammet vært har bidratt direkte til å redde flere liv i løpet av de siste årene, forteller Kennedy.

Samfunnets aksept er helt sentralt

– Hva er hovedtemaet for ditt innlegg på CES2024? 

– Hovedtemaet er vårt droneprogram og den betydelige innvirkningen det har hatt på lovhåndhevelsen. Jeg vil dele vår historie, suksessene vi har opplevd, og hvordan droner har forbedret måten vi utfører vårt arbeid på. Dette inkluderer også hvordan teknologien har hjulpet oss med å ta bedre beslutninger og redde liv i kritiske situasjoner. Men jeg skal også belyse behovet for økt samarbeid på tvers av sektorene. Vi har i mange år stått i front og dermed også møtt utfordringer på flere områder, det kan også være krevende. Jeg ønsker meg mer samarbeid og det er også derfor jeg ønsker at  vi mitt foredrag på CES2024 skal invitere andre leverandører til dronebransjen så de kan se hvilke muligheter og utfordringer vi står ovenfor. Skal vi ta ut større  potensiale må vi også utvidet samarbeidet.

HAR INVITASJONEN KLAR: -Jeg ønsker meg mer samarbeid med andre selskaper som kan drive dronebransjen fremover. Det er ikke nok fokus på innovasjon og samarbeid, sa Kennedy før foredraget sitt på CES2024. Foto: Anders Martinsen

Men jeg må understreke at det hele ikke ville ha skjedd hvis vi ikke hadde hatt et så aktivt forhold til å delta i samtalene med vårt lokalsamfunn. Vise frem teknologien, forstå behovene og potensielle utfordringer enkelte grupper kunne ha når vi introduserte droner. Det å ha et aktivt forhold til dette og være deltagende og tilgjengelig har vært nøkkel for suksess, understreker Kennedy som har lagt stor vekt på at informasjon om deres droneprogram er offentlig tilgjengelig på nettsiden til politi i Chula Vista.

EGET DASHBOARD: Slik ser det ut på nettsiden til Chula Vista Politiet når de presenterer den generelle oversikten over dronebruk. All informasjon er offentlig tilgjengelig på nettsiden til politet. Illustrasjon: Nettsiden CVPD

– Hvorfor har politiet i Chula Vista fått så mye oppmerksomhet for sitt droneprogram?

– På grunn av vårt tidlige engasjement og innovative tilnærming til bruk av droner i politiarbeidet. Programmet vårt ble til som følge av en viktig hendelse som fikk oss til å revurdere hvordan vi kunne gi våre tjenestepersoner bedre informasjon og støtte i kritiske situasjoner. Det har gitt oss global oppmerksomhet og vi har alltid hatt et ønske om å dele erfaringer og være åpne i så mye som mulig av det vi gjør, understreker Kennedy.

Åpenhet gir større tillit

Denne tilnærmingen med droner som første innsats  har vist seg å være svært vellykket, og resultatene har vært imponerende. 

– Vi ønsker å dele vår historie for å inspirere andre politiavdelinger til å utforske mulighetene som droneteknologi gir, samt oppmuntre andre sektorer til å tenke utenfor boksen og være dristige når de vurderer hvordan teknologi kan forbedre deres arbeid.

– Hvordan vurderer du effekten av droner sammenlignet med andre teknologier innen lovhåndhevelse? 

– Evalueringen av dronens effektivitet i forhold til andre teknologier innen lovhåndhevelse er en interessant utfordring. Droner har uten tvil hatt en betydelig innvirkning på vårt arbeid, og deres evne til å gi viktig informasjon i sanntid har forbedret sikkerheten og responstiden for våre offiserer. Så selv om vi pr i dag har en reaktiv respons med droner, altså at vi ikke aktivt bruker de uten at det foreligger en konkret behov for å fly til en adresse er resultatene utrolige. Enda større potensiale vil vi nok se når vi også kan komme dit at dronene også har en mer proaktiv bruk, som en flyvende patruljebil, sier Kennedy. 

STOR INTERESSE: Mange møtte opp da politisjef Roxana Kenndy deltok på Wings panelsamtale under CES2024. Foto: Anders Martinsen

Har kommet langt – men savner mer samarbeid fra teknologiselskapene

– Summen av løsningene vi i dag bruker forsterkes ved hjelp av droner. Sammen utgjør disse løsningene en komplett pakke som forbedrer vår evne til å beskytte samfunnet. Jeg vil si at droner er en viktig del av denne pakken, men de er ikke alene om å ha en positiv effekt på lovhåndhevelse, men samtidig må jeg også understreke at vi ikke på noen måte er kommet i mål. Det er et stegvis prosess. Krype, gå og løpe. Vi er ennå på krype-stadiet og jeg etterlyser tydelig mer engasjement fra teknologigigantene. Jeg opplever ikke at de ennå har sett potensialet i vår sektor. Vi trenger bedre komplette løsninger som bidrar til bedrer oppdragsløsninger, utviklingen går for sent. Nå ønsker jeg meg mer engasjement og håper mitt foredrag også inspirerer industrien til å forstå potensialet for vår sektor, understreker Kennedy. 

Kennedy forteller at utviklingen fortsetter. 

– Det er spennende å se hvordan teknologien kan forbedre vårt arbeid i fremtiden. Vi er spesielt nysgjerrige på mulighetene som kunstig intelligens kan bringe inn i vår bransje, selv om det også er viktig å adressere bekymringene som samfunnet kan ha rundt personvern og overvåkning når vi utforsker disse nye teknologiene.