Foto:Anders Martinsen

Hvordan blir fremtidens drone-regler?

EASA (European Aviation Safety Agency) har som kjent publisert sitt høringsutkast for felleseuropeiske regler for droner. UAS Norway inviterer alle medlemmer til å gi sin tilbakemelding
på utkastet som vil være med på prege fremtidens droneregler. Frist for tilbakemelding er fredag 21 juli.
Anders Martinsen
  • – Det er nå det gjelder, det er nå bransjen må engasjere seg. Fremtidens regelverk for bruk av droner er i støpeskjeen og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å engasjere seg, sier styrelder i UAS Norway, Knut Torbjørn Moe.

Forrige uke arrangerte EASA en workshop i Køln hvor utkastet fra EASA ble gjennomgått. UAS Norway var tilstede for å være så tett på prosessen som mulig.

  • – Møtet var spennende på flere måter, det er helt klart et meget gjennomarbeidet dokument som EASA nå har presentert. Det som er viktig nå er at bransjen kommer med sine synspunkter innenfor høringsfristen. UAS Norway har som kjent etablert en flyfaglig gruppe som nå går gjennom utkastet – men vi ønsker også å involvere våre medlemmer. De som har kommentarer eller innspill ber vi om at tar kontakt på info@uasnorway.no innen fredag 21. juli, sier Moe

UAS Norway har fått oversatt oppsummeringen / hovedtrekkene i utkastet.  Dokumentet er lagt ut på medlemssiden til alle medlemmer, men kan også lastes ned her:

NPA 2017-05 (A)Norsk oversettelse_kortversjon juni 2017

For de som ønsker å lese hele dokumentet fra EASA finner du lenken her:

https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2017-05