TILBYR PROFESJONELT SAMARBEID: – Vi ønsker at samarbeidspartnere skal kunne tilby en veldefinert, standardisert og godkjent former av trening for dronepiloter, sier flyoperativ inspektør Kristian Skjefstad i Luftfartstilsynet
Foto:Skjermbilde fra SID

Frir til skoler som vil utdanne dronepiloter

Luftfartstilsynet tilbyr en rekke nye dronekurs fra neste år, men inviterer til samarbeid for skoler som vil være med å utdanne dronepiloter etter de nye EU-reglene,
Ole Dag Kvamme

– På lengre sikt skal samarbeidsavtalene vi tilbyr være med å etablere profesjonelle skoler i dronebransjen, sier flyoperativ inspektør Kristian Skjefstad i Seksjon for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.

DRONEMAGASINET følger SID (Sikker integrering av droner) som arrangeres 14. oktober 2020 i regi av Luftartstilsynet. Gjennom en serie med artikler setter vi fokus på det nye felleseuropeiske droneregelverket som trår i kraft 1. januar 2021. 

Luftfartstilsynet vil tilby nettbaserte kurs for de enklere kategoriene som krever eksamen i klasser for droner over 500 gram. Men for mer avansert flyvning inviterer Luftfartstilsynet både operatørbransjen og skoler til samarbeid om kurs.

Skjefstad sier de ønsker å gi andre status som anerkjente samarbeidsorganer, selv om man ikke kan gi dem formell status som skoler. Men de vil gå status og anerkjennelse ved å bli listet på Luftfartstilsynets sier.

– Vi ønsker at de skal kunne tilby en veldefinert, standardisert og godkjent former av trening for dronepiloter. Etter hvert skal dette utvides til flere former for godkjent trening, også tilpasset droneoperasjoner med høyere risikoverdi og for droneoperasjoner i sertifisert kategori, sier Skjefstad.

Skjefstad ber de som ønsker å samarbeide om å ta kontakt etter 1. januar.

Kurs Åpen kategori

For de som skal fly i den nye Åpen klasse, må alle registrere seg som piloter fra 1. januar. Men flyr du drone under 250 gram, må du ikke nødvendigvis ta kurs.

Skal du fly drone som veier fra 250 gram, tilbyr Luftfartstilsynet nettbaserte kurs i den såkalte A1 og A3-klassen, samt i A2-klassen for droner fra 500 gram til 2 kilo.

OVER 250 GRAM KREVER KURS: Droner under 250 gram krever kun registrering, tyngre droner krever kurs. Faksimile presentasjon Kristian Skjefstad, Luftfartstilsynet

– Vi tilbyr fra 1. januar to grunnleggende kurs for droner over 250 gram, som er A1 til A3-kurset, og et videregående A2-kurs for de som vil fly inntil 50 meter for utenforstående, for droner som veier fra 500 gram til 2 kilo, sier Skjefstad.

Mens A1 til A3-kurset er nettbasert med teori og eksamen, anslått til to timer, må du ta eksamen på A2-kurset på trafikkstasjon.

– A2-kurset gjennomføres som nettkurs, med eksamen på trafikkstasjoner, som dagens RO2 og RO3-eksamen, sier Skjefstad.

Krav øker med risiko

Kravene til teori, praktisk øving og eksamen øker med risiko.

– I Spesifikk-kategorien er kompetansekravet risikobasert, og ikke like klart definert, vedgår Skjefstad.

For piloter som skal fly Spesifikk kategori, må piloten kunne fremvise kompetanse etter graden av risiko.