Stillbilde fra videoen der dronen først forstyrrer den rugende kongeørnen så den forlater reiret og deretter følger etter den. Foto: Skjermdump YouTube

Fulgte etter kongeørn med drone – straffet med 45.000 i bøter

To menn fløy dronen helt bort til et kongeørnreir. Da ørnen tok til vingene, fulgte de etter den med dronen. Nå er de to straffet med store bøter av politiet for brudd på Naturmangfoldloven.
Hans O. Torgersen

Kongeørnen og havørn har vært fredet i Norge siden 1968.

Det to mennene har vedtatt forelegg på henholdsvis 30 000 og 15 000 kroner for brudd naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven.

Statens Naturoppsyn anmeldte saken til politiet etter at de oppdaget en video av det som skjedde. Videoen hadde mennene selg lagt ut på YouTube.

Sør-Øst politidistrikt har etterforsket saken og fant at mennene i forbindelse med en skitur fløy en Mavic drone til et bebodd kongeørnreir, jaget ørnen opp fra reiret og forfulgte den med dronen.

– Dyrevelferdsloven fastsetter at alle dyr skal behandles med respekt. Dyr skal ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger eller belastninger, og det er straffbart å unødig jage eller forstyrre vilt, sier  politiinspektør Hans Egil Seljordslia i Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding. 

Ørnen var i gang med hekking

Droneflygingen skjedde våren 2023, men politiet vil ikke si nøyaktig hvor, skriver NRK.

Filmingen skjedde i en periode der kongeørnen er i gang med hekking, altså at den ruget på egg i reiret.

Ifølge politiet viser videoen at ørnen letter fra redet, forsøker å fly vekk, men blir deretter fulgt etter av dronen i luften.

NRK har også sett videoen, som viser mennenes skitur innover i fjellet – der målet er å komme fram til fjellhyllen der ørneredet ligger.

Videoen avsluttes med en tekstplakat som sier «En fantastisk opplevelse».

– La dem være i fred

Tone Strømsnes Olsen er politiadvokat i Økokrim og fagansvarlig for dyrevelferdskriminalitet hos politiet. Hun forteller i den samme pressemeldingen at politiet får meldinger om ulovlig forstyrrelser og jaging av vilt, og særlig i sommersesongen. 

– Det er fristende å ta seg nære ville dyr for å oppleve dem, men vi mennesker må la dem være i fred. Ta med deg kikkert og observer på avstand, er oppfordringen fra Strømnes Olsen.

Det fremgår ikke av forlegget fra politiet om dronen ble inndratt eller ikke. Dette er ordlyden i forelegget:

I Naturmangfoldloven § 75 første ledd, jf. § 15 første ledd annet punktum, jf. straffeloven § 15 for å ha påført viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unødig skade eller lidelse.Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås. Grunnlag: xx april 2023 i xx kommune, fløy han en drone over et bebodd kongeørnreier. Der jaget han ørna opp fra reiret og forfulgte kongeørna med drona,eller medvirket til dette.

II Dyrevelferdsloven § 37 første ledd, jf. § 3, jf. straffeloven § 15 for å ha overtrådt bestemmelsen om at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Grunnlag:  xx april 2023 i xx kommune, fløy han en drone over et bebodd kongeørnreir. Der jaget han ørna opp fra reiret og forfulgte kongeørna med drona, slik at det oppstod fare for unødig belastning for ørna ,eller medvirket til dette.