Generelle medlemsvilkår:

1.1 Medlemskapet løper til det blir sagt opp. Oppsigelse av medlemskap må skje senest 01.12.2020 ellers vil ny medlemskontingent påløpe for 2021. Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Oppsigelse av medlemskap gjøres ved å gå inn på min side og stoppe medlemskapet, medlemmet er selv ansvarlig for å utføre endringer på sitt medlemskap. Alle endringer må gjøres via min side.

1.2 Endringer utføres av medlemmet selv via Min Side. Medlemsbedriften er selv ansvarlig for at medlemsinformasjon er korrekt. Som kommunikasjonsform benytter UAS Norway epost og vil sende informasjon til alle medlemmer på deres registrerte epostadresse. Ved registrering av medlemskap via våre nettsider praktiseres 24 timers angrerett.

1.3 Medlemmer i UAS Norway tilbys kollektive forsikringer (gjelder ikke privat/student). Utstedelse av forsikringsbevis/ endringer etter hovedforfall belastes med kr. 175,-

1.4 Sikkerhetsprodukter er kun tilgjengelig for de piloter som til enhver tid er registrert i selskapets operasjonsmanual og som er oppdatert iht. Luftfartstilsynets lister.

1.5 For medlemmer som fornyer sitt medlemskap er siste frist for å få tilsendt sikkerhetsprodukter som en del av sitt medlemskap 01.03.2021 – etter denne dato belastes vanlige medlemspriser i tillegg av frakt på kr. 79,- uansett vekt. For nye medlemmer er sikkerhetsprodukter inkludert frem til 01.07.2021, etter denne dato tilbys 50% rabatt på sikkerhetsprodukter. Frakt kommer i tillegg.

1.6 Alle priser i UAS Norway er basert på elektronisk betaling via våre nettsider. For å forenkle vår administrasjon og tilby medlemmer de laveste prisene tilbys ikke faktura med mindre dette avtales særskilt. Ved evt. utsendelse av faktura legges et administrasjonsgebyr på kr. 125,- til faktura.

1.7 For alle transaksjoner tilkommer 69,- i transaksjonsgebyr.

1.8 Ved oppsigelse av medlemskap / forsikring tilbakebetales ikke innbetalt kontingent eller premie.

1.9 Medlemskap følger kalenderåret og priser oppgitt for medlemskap / forsikring gjelder ut 2021.

2.0 Alle priser er eks MVA. For medlemskap og forsikring tilkommer ikke MVA.

2.1 Styret i UAS Norway forbeholder seg muligheten til å ikke oppta personer eller bedrifter som anses å kunne skade organisasjonen eller bransjen herunder også tilby forsikring gjennom vår kollektive avtale.