KOMPAKT: Tristian Allouis fra YellowScan viser frem den nye lidar-sensoren som kan kartlegge bunnen under vann med centimeters presisjon.
Foto:Anders Martinsen

Unik ny sensor for droner lansert på CES2024Grønn laser ser under vann

Fra 100 meters høyde kan lidarsensoren påmontert dronen se opp til 18 meter under vann. Ny lidar fra Yellowscan kan kartlegge havbunn og elver med centimeters presisjon.
Hans O. Torgersen

På CES2024 ble en stor nyhet lansert fra det franske selskapet Yellowscan. En av grunnleggerne og direktør i selskapet, Tristian Allouis, stod for lanseringen søndag kveld da nyheten ble presentert for mediene.

– Hva er det grunnleggende prinsippet med LiDAR-sensoren på droner?

– Lidar-sensorer på droner brukes primært til topografisk kartlegging. Det spesielle med lidar i forhold til andre teknikker er at den kan se gjennom vegetasjonen og kartlegge topografien selv under vegetasjon, sier Allouis.

Han forteller at lidaren har blitt brukt i mange sammenhenger, som arkeologi og i byggebransjen og katastrofehåndtering.

En animasjon som viser en ny dronemodell med den nye lidaren fra YellowScan kartlegger bunnen under vann. Det er den grønne laseren som trenger gjennom vannoverflaten og som gjør det mulig å skanne under havoverflaten. ILLUSTRASJON: Yellowscan.

Behovet for oppdaterte terrengmodeller

– Etter eksempelvis et jordskred må vi måle og oppdatere kartene, og måle volumet av materiale som nettopp har beveget seg. Hvor mange lastebiler trenger jeg for å flytte materialet bort? Hvordan kan jeg rekonstruere veien min? Så detaljert og presis topografisk kartlegging kan vi utføre ved hjelp av en lider-sensor, sier Allouis.

– Så langt har lidar hovedsakelig blitt brukt på land. Hva er den store endringen nå?

– Yellowscan har hovedsakelig jobbet med topografisk lidar til nå. På CES lanserer vi en ny sensor som bruker grønt laserlys. Det spesielle med det grønne laserlyset er at det kan trenge inn i vann og kartlegge undervannstopografien der tradisjonell nær-infrarød lidar ikke kan nå fordi den bare er på overflaten, forteller Allouis.

– Hvilke fordeler gir det?

– Fordelene med topografisk lidar på drone er at den kan kartlegge grunne vann. Vanligvis bruker man båt og sonar når man vil kartlegge undervannstopografi, men å komme for nært land er ofte farlig for båten og personell. Noen ganger er også området som skal undersøkes utilgjengelig for skip, sier Allouis.

– Men denne batymetriske lidaren er spesifikt designet for dette området fra 0 til 3-5 meters dyp, der den er for grunt for skip. Dette er det mest følsomme området på grunn av kysterosjon eller infrastruktur som er der. Og dette er hvor lidar er svært nyttig for å kartlegge dette veldig grunne vannet for å oppdatere kartene.

– Og for eksempel elver?

– Og selvfølgelig elver. Små elver som er utsatt for mye flom på grunn av styrtregn og lignende, hvor elvebunnen endrer seg mye. Og det er også farer på grunn av menneskelige aktiviteter. Og på grunn av alt dette trenger man å oppdatere kartene for å bedre forstå hvordan den neste flommen vil påvirke et følsomt område, understreker Allouis.

– Er dette en lidar som har dobbel bruk, det vil si at den kan brukes både på land og i luften med bunnen av havet?

– Absolutt. Den fungerer også bra på land, så den kan brukes til å kartlegge både under vann, elvebreddene og kystområdene, sier Allouis.

Centimeters presisjon

– Personer som er kjent med lidar vil også spørre om hvilken presisjon du får med en slik sensor?

– Det er rundt tre centimeter i absolutt posisjonering.

 Du har et eksempel på drone som kan bære denne nyttelasten her.  Er det  begrenset til bare én type plattform som kan løfte sensoren? 

– Denne nye sensoren som vi lanserer er ganske tung, 4,2 kilo, så vi trenger en ganske solid drone for å løfte den. Men som alle våre sensorer kan du montere den på nesten hvilken som helst drone som kan bære nyttelasten, forteller Allouis.

Det franske firmaet har produsert en lidar som skiller seg ut fordi det er en selvstendig enhet som kan monteres på forskjellige plattformer av droner. FOTO: ANDERS MARTINSEN

Dronen som sensoren henger på under CES 2024 i Las Vegas er utlånt fra Hexadrone i Frankrike, som bruker et system med fire propeller.

– Den er veldig solid og brukes også av den franske hæren. Men for sivil bruk passer den perfekt til å løfte denne sensoren. Og selvfølgelig, med våre mindre topografiske sensorer, kan vi bruke mindre droner. DJI M300 er veldig populær. Vi har samarbeidspartnere over hele verden, blant annet i USA og Tyskland.

Sensor med egen strømforsyning

Lidaren har sin egen strømforsyning.

– Det er vår spesialitet på markedet. Vi har integrert det. Vi har vår egen batteripakke i sensoren. Så du trenger ikke å bekymre deg for strømforsyningen. Den er helt selvstendig og har sitt eget batteri. Vi tror dette er unikt.

– Betyr det at denne lidaren også kan brukes på andre typer kjøretøy eller ikke nødvendigvis være montert på et luftfartøy?

– Vi har i porteføljen vår et tilbud som kalles «Fly and Drive». Det er en topografisk lidar-sensor som kan brukes på droner, men du kan også montere den på en bil for å kartlegge gater og bygninger.

– Så hvor ser du primært et marked for denne typen sensor?

– Vi er her på CES, som åpenbart er en USA-sentrert markedsplass. Så for batymetrisk sensor vil jeg si overalt i verden, fordi hvert land har elver og sensitive elver. Mange land i verden har også kystområder.

Slik kan en modell med kombinert under og overvann se ut etter at Yellowscan Navigator har vært i bruk. ILLUSTRASJON: Yellowscan

Mer enn 10 år med utvikling

– Du har vært med i selskapet i over ti år, som medgrunnlegger tilbake i 2012. Fortell oss og hjelp oss å forstå utviklingen, teknologien du har skapt med dette selskapet og reisen du har vært en del av.

– Tilbake i 2012 brukte vi først en sensor som var designet for robotikk eller bilindustrien. Vi har fortsatt å gjøre det og fortsetter å gjøre det, med å integrere laser sensorer fra ulike produsenter. Men vi er veldig stolte over å presentere denne sensoren  i dag, fordi denne er blitt fullstendig designet av oss.