Henk Hesselink, prosjektleder i nederlandske VUTURA, ønsker droner velkommen til luftrommet i nærheten av nederlandske flyplasser.
Foto: Sigve Losnegård

Grundig vurdering av bruk av droner ved flyplasser: – Hos oss er dronene velkommen!

– Etter en lengre tids testing har vi ikke funnet noen problemer med integrering av droner på flyplasser, sier Hank Hesselink, prosjektleder for VUTURA i Nederland. I forrige uke var han på workshop i Oslo. Der var også UAS Norway.

Sigve Losnegård

Under Airports Council International Europe & Sesar workshop på Gardermoen forrige uke, i regi av Avinor, presenterte et tyvetalls droneeksperter fra hele Europa denne uken problemstillinger og mulige løsninger på utfordringene spesielt flyplasser møter etter hvert som både autoriserte og uautoriserte droner beveger seg i luftrommet nær flyplasser og i tett befolkede områder. UAS Norway var også invitert.

Hank Hesselink forteller at ved fire flyplasser i Nederland har man etter grundig vurdering av bruk av droner i flyplassenes nærområder i løpet av 150 flyvninger, ennå ikke registrert uhell.

– Det er en svært god begynnelse, sier Hesselink. Det fins 20 000 droner i Amsterdam, men jeg ser ikke noe til dem. De er sjelden et problem.

Ludovic Legros, droneprogramsjef i SESAR, Bente Heggedal fra Luftfartstilsynet, Ingolv Bru, Indra Navia og UASN-leder Anders Martinsen.

VUTURA-sjefen imøtegår dermed dronekritikere over hele verden, som vil sperre droner ute fra både flyplasser og befolkningstette områder.

– De fire flyplassene har fått på plass regler der dronene ikke kan veie over 25 kg, ikke fly raskere enn 160 km/t, følges med fri sikt av dronepilot (VLOS), være utstyrt med transponder, og ha radiokommunikasjon med tårnet på flyplassen. I tillegg må dronepiloten være registrert hos en organisasjon som har lisens til å fly droner, og være i besittelse av en håndbok som viser hvordan droner skal flys i nærheten av flyplasser, sier Hesselink.

– Men utfordringene er mange. Bør vi la flygelederne kommunisere med dronepilotene? Vil dette nye systemet som integreres, distrahere dem? Det trengs uansett kun et godt system der prioriteringer ligger fast, som for eksempel at dronebaserte ambulansetjenester må ha prioritet foran inspeksjoner og vareleveranser.

Over 20 millioner Euro er investert i Europa for å møte utfordringene med droner og flyplasser, både når det gjelder utfordringene med uønsket trafikk på og i nærheten av flyplasser, og når det gjelder integrering av droneoperasjoner og tjenester ved flyplasser. Selv om det var siste aspekt som i utgangspunktet var hovedtemaet på dronekonferansen ACI Europe Sesar Workshop, ble det svært mye fokus på det første, siden regelverk og rammeverk foreløpig ligger i startgropa i mange land.

Felix Toepsch, droneprosjektleder ved Europas største flyplass, Frankfurt, fortalte om etableringen av et regelsett for droneflyging ved flyplassen som krevde fem dagers varsel, og som besto av tillatelse, transponder og lys, integrert elektronisk barriere (geo-fence) og kommunikasjon med tårnet.

Daglig leder Anders Martinsen i UASN under sin presentasjon.

UAS Norways leder, Anders Martinsen, viste workshopdeltakerne en presentasjon om trygg deling av luftrommet. Han poengterte at myndighetene nå begynner å slippe til private aktører, og lånte derfor et sitat fra Derek Kan: «The FAA is open for business!» Deretter viste han en video om de unge Miljøagentene, som får droner og digitale verktøy av droneindustrien til å gjøre sin viktige innsats for miljøet, og avsluttet med en video av Norges første dronelevering fra Barcode og ut til Fornebu Expo, der UNC2018 gikk av stabelen forrige uke.