Jeg heier på dronenæringen!

Alarmen går. En ulykke har skjedd. Ambulanse og brannvesen er på vei, men minuttene går raskt. Heldigvis kan redningsmannskapet forberede seg bedre enn vanlig, fordi en drone gir levende bilder fra ulykkesstedet. Dessverre er det ikke slik i dag, men denne fremtiden trenger ikke være langt unna. Jeg skal gjøre mitt for å bidra til en slik utvikling.
Innlegg: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Stadig flere oppdager at droner er morsomme, men for vårt samfunn vil de også bli veldig nyttige.

Utviklingen innen teknologi går raskt og gir oss fantastiske muligheter. Kun fantasien setter grenser for hva en drone kan brukes til. Feie piper, levere post og pizza på døra, lete etter multer på vidda, sikre informasjon i redningsarbeid, overvåke rasområder, løpende kartlegge standarden på vår infrastruktur?

Kanskje ikke alt dette er ønskelig, men en ting er sikkert: Dronen kan hjelpe oss å gjøre en rekke oppgaver billigere, raskere, mer miljøvennlige og ikke minst sikrere enn måten vi gjør det på i dag.

I Norge har vi både høye fjell og dype daler, og tidvis et utfordrende klima. Det er ikke alltid like lett å komme seg rundt i vårt langstrakte land for å ivareta viktige samfunnsoppgaver. Selv med bil, fly eller helikopter kan det være tidkrevende og kostbart. Her kommer dronene inn. De kan gi oss bedre arbeidsdager og øke frekvensen på alt fra inspeksjon av mobilmaster til forebyggende overvåking av rasutsatte områder. Vi kan gjennomføre hyppigere og bedre kontroll av bruer, kraftlinjer og infrastruktur.

For meg er det viktig at staten spiller på lag med dronenæringen.

Vi skal ivareta sikkerhet og samtidig stimulere næringsutvikling. Vi må sikre at regelverket ikke bremser en sunn og offensiv utvikling av tilbudet og teknologiutvikling. Vi gjennomførte derfor nylig et møte mellom næringen og statlige organ, hvor vi samtidig fikk demonstrert hvordan droner som er koblet med ulike måle- og videoteknologier kan gi bedre kvalitet og sikkerhet, og samtidig spare staten for penger. Og ikke minst, skape nye lønnsomme arbeidsplasser. Og helt norske arbeidsplasser.

Sikkerhet og personvern må ivaretas
Flyvende, elektroniske objekter byr også på noen utfordringer både innen sikkerhet og privatliv. Ingen skal måtte være redd for verken å få en drone i hodet, eller bli filmet når de ligger på stranden og soler seg. Vi må bidra til at vi kan benytte oss av dronens potensiale, samtidig som at dette skjer uten ulempe for folk og innretninger på bakken, og for de andre aktørene i luftfarten.

I fjor ble “forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord” fastsatt av Luftfartstilsynet. Den er et godt utgangspunkt og har generelt fått gode tilbakemeldinger fra næringen. Samtidig er viktig at vi kontinuerlig videreutvikler regelverket slik at vi legger til rette for videre vekst i næringen og ivaretar en trygg integrering av dronene i norsk luftrom. Jeg gleder meg til fortsettelsen.