Videokameraet på dronen til Felix Seljeseth gjorde opptak hele tiden mens kongeørnen fløy av gårde med den.
Foto:Stillbilde fra dronevideoen til Felix Seljeseth

Hekkesesongen for fugl er i gang Her har kongeørnen tatt dronen - se den unike filmen

Felix Seljeseth fløy dronen sin i utkanten av fjellområdet i Skei i Jølster, Sunnfjord kommune i Vestland fylke.Da angrep en kongeørn dronen og tok den meg seg. Nå har hekketiden startet og vi forteller hva du må passe på for ikke å forstyrre fuglene i den sårbare tiden.
Hans O. Torgersen

I perioden 15 april tom og med 14 juli er det mange områder i Norge som er spesielt sårbare på grunn av hekketid for fugl. Som dronepilot må du ta ekstra hensyn i denne perioden. Det viktigste dronepiloter må gjøre er å ikke fly i vernede områder, men droner kan forstyrre fugler eller bli angrepet av ørn nærmest hvor som helst.

Det er naturmangfoldloven som beskytter hekkende fugler i denne bestemmelsen i paragraf 15:

«Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.»

Ifølge Birdlife Norge, tidligere Norsk Ornitologisk Forening, er hver tredje fugleart i Norge truet av omfattende tilbakegang. Derfor er det enda viktigere å unngå forstyrrelser i hekketiden.

Safetofly.no og på kartsiden til Miljødirektoratet finner du oversikt over alle verneområder av forskjellige typer.

Det kan være et verneområde der du minst aner det, så sjekk Safetofly.no. Her ser vi verneområder av forskjellige typer i Oslo-området, men husk at alle fugler, dyr og deres bo er vernet uansett hvor de er.

– De tilfeldige møtene med ørn er det ikke mulig å gardere seg mot, med mindre du vet at det er ørn i nærheten og kan holde deg unna, sier ornitolog, ørneforsker og dronepilot Rune Aae til Dronemagasinet.

Ønsker ikke å forstyrre fuglene

Seljeseth forteller til Dronemagasinet at han er bevisst på å unngå å forstyrre fuglelivet og straks lander dersom han ser fugl i nærheten av dronen.

– Å miste drone går greit nok, men vil helst unngå å skade de flotte rovfuglene her oppe, skrev han i Facebook-gruppen DJI Norge da han publiserte videoen av kongeørnen og dronen der.

Aae kan berolige Seljeseth.

– Det er liten fare for at en ørn blir skadet av disse nye dronemodellene med leddede propeller. Ørnene har utrolig seig og hard hud på beina. Beina med klørne er deres angrepsvåpen og skal tåle masse, sier Aae til Dronemagasinet.

De to største rovfuglene i Norge er kongeørn (vingespenn opp til 235 centimeter) og havørn (vingespenn 250 centimeter).

En havørn har tatt en måsunge og er på vei for å fore sine egne unger med den ved Drøbaksundet i Oslofjorden. FOTO: Hans O. Torgersen.

Vi spurte Seljeseth om han så ørnen før den angrep.

– Jeg fikk ikke øye på ørnen da jeg fløy. Jeg hadde øyene på video-kontrollen for å få dronen ned langs fjellet I trygg høyde. Og jeg mener ørnen må ha kommet fra bak fjellet ganske plutselig før den gikk til angrep ovenfra, skriver han i en melding til Dronemagasinet.

Rune Aae har sett videoen og forteller at det kan være svært vanskelig å se ørnen før den angriper, og selv om man ser den, er det for sent.

– Ikke sjanse til å komme seg unna

– Selv om han hadde sett ørna, hadde han ikke hatt sjanse til å reagere og komme seg unna. Det går så fort. Ørnen har en mye større hastighet enn dronen, sier Aae.

I stup kan farten til de store rovfuglene komme opp i et par hundre kilometer i timen.

En havørn jakter på en rugde i luften over Drøbaksundet i Oslofjorden. FOTO: Hans O. Torgersen

Slik flyr du unna fugler

Det er som nevnt vanskelig å komme seg unna en angripende rovfugl, men hva skal du gjøre hvis dronen din kommer for nært et fuglereir og fuglene forsøker å jage den bort?

– Jeg flyr alltid oppover hvis fugl reagerer på dronen. Jeg har fløyet med drone for kartlegging av fuglereir siden 2013, mitt råd er å gå så høyt som mulig. 50 meter over reiret er det ingen som reagerer, sier Rune Aae. 

Under ser du hele dronevideon til Felix Seljeseth hvor ørnen tar dronen.