Foto:Foto: Sintef, Anders Martinsen, Stian Hildebrand

Hva brukes droner til i dag? Og hva bringer fremtiden?

Richard Moore forsker på droner ved SINTEF, som er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern.
Tekst: Jan Frantzen

Richard Moore – SINTEF

– Droner brukes i et veldig bredt spekter, fra hobbybrukere som tar bilder og film fra ferien sin, til inspeksjon av infrastruktur i industrien. Redningstjenester bruker også droner, spesielt til å skaffe seg oversikt over et åsted. Vi har bare sett begynnelsen på bruksområdene for droner. De blir stadig flere, og utviklingen går fort, sier Moore.

I hvilke sektorer er bruken av droner kommet lengst?

– Der hvor det er mye infrastruktur, som for eksempel i energisektoren, hos kraftselskap.
Strømledninger er ganske utilgjengelige, spesielt i norske forhold, og da er droner et godt verktøy når det skal gjøres inspeksjoner. Man trenger fortsatt noen til å styre kameraet, og noen til å analysere dataen, men etter hvert vil dronene bli mer autonome og vi vil få software som kan behandle dataen mer hensiktsmessig og kostnadseffektivt.

Hvilket tidsperspektiv ser du får deg på dette?

– Vi har et prosjekt pågående for Statnett, sammen med KVS Technologies og Nordic Unmanned, hvor vi skal utvikle et autonomt dronesystem som gjør at Statnett skal kunne ha en drone på hver transformatorstasjon, som skal kunne respondere på en alarm, samt gjøre regelmessige kontroller. Det er et forskningsprosjekt foreløpig, og vi utvikler en prototype som Statnett skal teste senere i år og neste år. De vil bruke testingen til å de nere kravene til et system som skal kunne brukes ved alle transformatorene rundt i Norge, sannsynligvis innen 5 år.

Hva med olje og gassektoren, som er en viktig bransje for Norge?

– Statoil og andre store selskaper har pågående prosjekter. Det jobbes utvilsomt med å implementere droner også i den bransjen, og de blir allerede brukt i noen sammenhenger. Det er mange rørledninger, beholdere og offshore-plattformer som vil kunne inspiseres sikrere og mer effektivt med droner. Også her vil autonomi bli en avgjørende faktor.

Hva er det som gjenstår for at dette skal bli hverdagen?

– Det handler i bunn og grunn om sikkerhet. Vi må bevise at teknologien er klar til å bli tatt i bruk, at det er trygt å gjennomføre autonome operasjoner. Da er sense and avoid et viktig tema, at dronen kan fornemme omgivelsene, og forstå dem, slik at den kan unngå kollisjoner og uhell.

Hvilke endringer ser du for deg de nærmeste årene?

– Kunstig intelligens kommer sterkere, og vi kommer til å se mange av de samme elementene som med selvkjørende biler. De definerer hvilke omgivelser de er i, og forholder seg til hvor det er mennesker, hvor det er andre kjøretøy, for så å ta fortløpende avgjørelser. Det samme får vi se hos droner. Så det er liten tvil om at UAS-systemer kommer til å bli mer og mer vanlig i mange forskjellige sektorer. Men det går nok noen år før du kan forvente å få pizza og kebab levert hjem med drone.